1997 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
2 കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
3 കളകളം കായലിൽ അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
4 തങ്കനൂപുരങ്ങൾ ചാർത്തി - F അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
5 തങ്കനൂപുരങ്ങൾ ചാർത്തി - M അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
6 കുളിർപെയ്ത മാമഴയിൽ അടിവാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
7 ഒരു സ്വപ്നപേടകം - F അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
8 ഒരു സ്വപ്നപേടകം - M അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 ഒരുനാളൊരു കുട്ടത്തി അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
10 കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ, ഫിലോമിന
11 മലർമന്ദഹാസം നുകരുന്ന - F അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
12 മലർമന്ദഹാസം നുകരുന്ന - M അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 അനിയത്തിപ്രാവിനു അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
14 അനിയത്തിപ്രാവിനു - pathos അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
15 എന്നും നിന്നെ പൂജിക്കാം അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
16 ഒരു രാജമല്ലി അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
17 ഓ പ്രിയേ - D അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, അരുന്ധതി
18 ഓ പ്രിയേ - M അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
19 വെണ്ണിലാക്കടപ്പുറത്ത് അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എം ജി ശ്രീകുമാർ, സി ഒ ആന്റോ, സുജാത മോഹൻ, കലാഭവൻ സാബു
20 അടുക്കുന്തോറും അകലെ അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
21 അനുഭൂതി തഴുകി - D അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
22 അനുഭൂതി തഴുകി - F അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ എസ് ചിത്ര
23 അനുഭൂതി തഴുകി - M അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം എം ജി ശ്രീകുമാർ
24 നീലാഞ്ജനം നിൻ മിഴിയിതളിൽ അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
25 മൗനമേ നിൻ മൂക അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം ബിജു നാരായണൻ
26 മൗനമേ നിൻ മൂക - F അനുഭൂതി പി എൻ വിജയകുമാർ ശ്യാം സുജാത മോഹൻ
27 വിൺദീപങ്ങൾ ചൂടി അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ എസ് ചിത്ര
28 ഇലയുടെ തളികയിൽ അളകനന്ദ പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ ബിജു നാരായണൻ
29 നിളയുടെ സോപാന സ്വരധാരകൾ അളകനന്ദ പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
30 ശൃംഗാരയമുനാ പുളിനം അളകനന്ദ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ പരപ്പ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
31 എവിടെ നിൻ ദൈവാംശം അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
32 മഞ്ചാടിച്ചുണ്ടത്തും അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും ബിച്ചു തിരുമല മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
33 മോഹം മനസിലിട്ട് അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, കോറസ്
34 വെള്ളിക്കിണ്ണം നിറഞ്ഞു അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
35 കടലാടും കാവടി ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
36 കുയിൽ പാടും കുന്നും മേലേ ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
37 പാടി തൊടിയിലേതോ ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
38 പാടീ തൊടിയിലേതോ - M ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
39 സന്തതം സുമശരൻ (M) ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശരത്ത്
40 സന്തതം സുമശരൻ സായകമയക്കുന്നു ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മഞ്ജു മേനോൻ കടവത്ത്
41 ഹരിമുരളീരവം ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
42 അമ്മാനക്കായലിലെന്തൊണ്ട് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
43 കാട്ടുമാക്കാൻ കേശുവിന് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ സി ഒ ആന്റോ, രവീന്ദ്രൻ
44 കാണാക്കാറ്റിൻ കരിവളയിളകി ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ, ദലീമ
45 കുറുമാട്ടിക്കൂത്തും കൊയ്ത്തും ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മനോ, കോറസ്
46 പുലരിനിലാ പറവകളായ് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മനോ
47 യാത്രയായ് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 ഇളമാവിന്‍ തുഞ്ചത്തെ ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
49 കണ്ണില്‍ക്കണ്ണില്‍ പൂക്കും ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
50 പള്ളിമുക്കിലെ കള്ളുഷാപ്പിലെ ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, മനോ, കണ്ണൂർ പ്രശാന്ത്
51 ഇന്ദ്രനീലരാവുപോലെ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
52 കരുണാ‍മയീ ജഗദീശ്വരീ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
53 താരകങ്ങള്‍ താഴെ വന്നു ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 വചനമേ സ്നേഹാര്‍ദ്ര ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
55 സരി ഗപ ധസ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ സിന്ധുദേവി
56 ആപാദമധുരമീ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റെക്സ് ഐസക്സ് രമേശ്‌ മുരളി , കെ എസ് ചിത്ര
57 ഇതളഴകില്‍ മലര്‍ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റെക്സ് ഐസക്സ് ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
58 ഉണരുണരൂ ജന്മസായൂജ്യമേ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റെക്സ് ഐസക്സ് കെ എസ് ചിത്ര
59 കനകാഭിലാഷങ്ങള്‍ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റെക്സ് ഐസക്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
60 കനകാഭിലാഷങ്ങള്‍ (f) ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി റെക്സ് ഐസക്സ് കെ എസ് ചിത്ര
61 എത്ര നേരമായ് ഞാൻ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 കണ്ണനെന്നു പേര് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
63 നീ കാണുമോ - F ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
64 നീ കാണുമോ - M ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 *ഇളം മഞ്ഞും മൂളും കാറ്റും ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
66 *കുഞ്ഞാലില പൊന്നാലില ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
67 കേട്ടു താരാട്ടിന്റെ താളം ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
68 പൊന്നും മേടേറി ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
69 വർണ്ണമുകിൽപ്പാളികളിൽ ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
70 വർണ്ണമുകിൽപ്പാളികളിൽ - F ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
71 മകരനിലാവിന്റെ ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
72 മലയോരതീരം ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
73 മുഗ്ദസങ്കല്പങ്ങൾ ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ ശ്രീനിവാസ്
74 സ്വർഗ്ഗസാഗരത്തിൽ ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
75 അമ്മയന്നാദ്യത്തെ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രാധികാ തിലക്
76 കണ്ണുനീർപ്പാടത്തെ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
77 കിന്നാരക്കാക്കാത്തിക്കിളിയേ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
78 നീലനാലുകെട്ടിന്നുള്ളിൽ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
79 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം - D ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
80 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം - F ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
81 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം - M ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
82 പൂക്കാരിപ്പെണ്ണിനൊരു - D ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
83 പൂക്കാരിപ്പെണ്ണിനൊരു - M ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
84 ഓമനത്തിങ്കള്‍ പാടിയ രാഗം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
85 കാ കാ കള്ളി കാക്കോത്തി ഋഷ്യശൃംഗൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
86 കാര്‍ത്തിക ദീപം തേടിയ ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
87 കൂഹു കുഞ്ഞു പാപ്പാത്തി ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
88 കോഴിപ്പൂവന്റെ കൊടിയടയാളം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ സി ഒ ആന്റോ, ജോൺസൺ
89 ഗുരുർ ബ്രഹ്മാ ഋഷ്യശൃംഗൻ ഉപനിഷത് സൂക്തം സുജാത മോഹൻ
90 വിഭാവരീ രാഗം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
91 സ്നേഹവാത്സല്യമേ അമ്മേ ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
92 ആലോലമാടും കിനാക്കള്‍ ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ടി വി പുരം രാജു നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
93 എല്ലാരും ചൊല്ലണു [റി മിക്സ്‌] ഏഴുനിലപ്പന്തൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ നിസരി ഉമ്മർ ഉഷാ ഉതുപ്പ്
94 ചിക്ചാം ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
95 ചെന്താഴം പൂ ചൂടി ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
96 മാനം തിങ്കള്‍ - M ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
97 മാനം തിങ്കൾ - F ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര
98 ആർദ്രമായ് ചന്ദ്രകളഭം ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
99 കാർവർണ്ണനെ കണ്ടോ (m) ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 കാർവർണ്ണനെ കണ്ടോ സഖീ ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
101 ചൈത്രനിലാവിന്റെ പൊൻപീലിയാൽ ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
102 മംഗലപ്പാല പൂമണം ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
103 തൃച്ചമ്പരം നടയില്‍ ഒരു ജന്മം കൂടി ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ സിന്ധുദേവി
104 പുഴപോലും ചുവപ്പായി ഒരു ജന്മം കൂടി ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, സിന്ധുദേവി
105 ആറ്റിലാന ചന്തം ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ പി സി അരവിന്ദൻ രവീന്ദ്രൻ ഉണ്ണി മേനോൻ, കെ എസ് ചിത്ര
106 ഓണം വന്നു ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ആർ കെ ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
107 കളകളം പാടും കിളി ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ പി സി അരവിന്ദൻ രവീന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
108 കള്ള് കുടിക്കാൻ ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി പി ജയചന്ദ്രൻ
109 ചെല്ലം ചെല്ലം ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
110 തളിരിടും ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
111 പ്രിയമായ് ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ
112 ഈ ഗാനം കേൾക്കാതെ ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
113 ഓമനത്തിങ്കളുറങ്ങ് - F ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
114 ഓമനത്തിങ്കളുറങ്ങ് - M ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
115 ദേവീ നീയെൻ ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
116 പൂവിട്ടല്ലോ - F ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
117 പൂവിട്ടല്ലോ - D ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
118 എരികനൽ കാറ്റിൽ (എം എസ് വി) ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
119 എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ ഇളയരാജ
120 കാക്കാലക്കണ്ണമ്മാ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , ഇളയരാജ
121 തൈമാവിൻ തണലിൽ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
122 പൊൻവെയിലിലെ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
123 മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ പി ജയചന്ദ്രൻ
124 ആനന്ദമേ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
125 കുറ്റാലം അരുവിയിലേ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, രാധികാ തിലക്
126 നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവൽ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
127 ഒരു രാവു കൊണ്ട് കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
128 കടലറിയില്ല (F) കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
129 കടലറിയില്ല (M) കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
130 കടലറിയില്ല - D കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
131 ചാവേർക്കിടാങ്ങളെ കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
132 വീട്ടുമാവിൻ കൊമ്പിലെ കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
133 ആൽമരം ചായും നേരം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
134 ആൽമരം ചായും നേരം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
135 ഗുഡ് മോണിങ്ങ് കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ജയറാം, ജനാർദ്ദനൻ, കെ പി എ സി ലളിത
136 ധനുമാസപ്പെണ്ണിനു പൂത്താലം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
137 ആണ്ടിപ്പണ്ടാരം പഴനി കല്യാണ ഉണ്ണികൾ മധു ആലപ്പുഴ മോഹൻ സിത്താര ജഗന്നാഥൻ, ചന്തു
138 ഇണപൂംതുമ്പികളേ ഇതിലേ കല്യാണ ഉണ്ണികൾ മധു ആലപ്പുഴ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
139 ഹംസപ്പിട പോലെ കല്യാണ ഉണ്ണികൾ മധു ആലപ്പുഴ മോഹൻ സിത്താര അനിത, കോറസ്
140 പകൽ മായുന്നു - F കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
141 പകൽ മായുന്നു - M കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
142 പൊൻകിനാവല്ലേ പൂത്തിടമ്പല്ലേ കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
143 മംഗള മേളങ്ങൾ കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
144 തളയൊടു തള തരിവളയൊടു കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
145 തെച്ചിമലർക്കാടുകളിൽ കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ദലീമ
146 പുണ്യം പുലര്‍ന്ന പൊന്നിന്‍ കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
147 വേനൽക്കാടും പൂത്തു കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
148 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
149 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
150 ഏഴിമലയോളം മേലേയ്ക്ക് കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി
151 കതിവന്നൂർ വീരനെ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കല്ലറ ഗോപൻ
152 കതിവന്നൂർ വീരനെ നോമ്പു കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ശ്രീജ
153 പാടാതെ പാടുന്ന രാഗം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
154 വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
155 വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻ‌കാലം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
156 ശ്രീരാഗം പാടും വീണേ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
157 അക്കുത്തിക്കുത്താടാൻ വായോ കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
158 കല്യാണപ്പല്ലക്കിൽ വേളിപ്പയ്യൻ കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ ഭവതരിണി
159 മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിന്റെ മനസ്സൊരു കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
160 മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ളൊരമ്മിണി പൂവാലി കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
161 വർണ്ണ വൃന്ദാവനം(M) കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ ഇളയരാജ
162 വർണ്ണവൃന്ദാവനം കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ ലേഖ ആർ നായർ
163 ശാരദേന്തു പാടി(D) കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഭവതരിണി, ഇളയരാജ
164 ശാരദേന്ദു പാടി കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഇളയരാജ ജി വേണുഗോപാൽ
165 ദൈവമേ നിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്, ദേവദർശൻ
166 പൂമുഖം വിടർന്നാൽ കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
167 മറക്കുമോ നീയെന്റെ - F കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര
168 മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൗനഗാനം കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
169 മറഞ്ഞു പോയതെന്തേ കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
170 വലം പിരി ശംഖിൽ പുണ്യോദകം കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
171 തലവരക്കൊരു കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ഉണ്ണി മേനോൻ
172 മണിത്തിങ്കൾ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
173 മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
174 മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
175 വരചന്ദ്രലേഖ (F) കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
176 വരചന്ദ്രലേഖയല്ലേ സ്വരതാരഹാരമല്ലേ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
177 ചിരിതിങ്കൾ അഴകോടെ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, ബിജു നാരായണൻ
178 മായാതീരമേ സൂര്യനെങ്ങു പോയി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
179 അണിവൈരക്കല്ലുമാല കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
180 തപ്പും കൊട്ടട തപ്പാണി കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ക്രിസ്റ്റഫർ, നടേശൻ
181 തിരുവാതിര രാവു പോലും കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
182 തിരുവാതിര രാവു പോലും (ഫീമെയിൽ) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര
183 നേരം പോയ് (നിറനാഴിപ്പൂവും പോര) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ ഉണ്ണി മേനോൻ
184 നേരം പോയ് (നിറനാഴിപ്പൂവും പോര) (ഫീമെയിൽ) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
185 വെള്ളിനിലാവിൽ വെൺചാമരം കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
186 അഗ്നിസത്യങ്ങൾക്കു ബലിയല്ല കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ വി മധുസൂദനൻ നായർ
187 എന്തമ്മേ ചുണ്ടത്ത് - M കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
188 എന്തമ്മേ ചുണ്ടത്ത് മല്ലിക്കൊഴുന്ത് കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
189 ചന്ദനശിലയിൽ കാമനുഴിഞ്ഞത് കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
190 തിരന്തു പാർത്തേൻ കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
191 കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
192 പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
193 പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
194 മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
195 മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ.. കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ദലീമ
196 വിണ്ണിലെ പൊയ്കയിൽ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
197 സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
198 സുവ്വി കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സാഹിതി, കോറസ്
199 എന്തിഷ്ടമാണെനിക്കെന്നോ കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ ജെ യേശുദാസ്
200 കാക്കത്തമ്പ്രാട്ടി കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര
201 പെണ്ണിൻ വാക്ക് കേൾക്കണം കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സുജാത മോഹൻ, അമ്പിളി, ബിജു നാരായണൻ, പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, രാംദാസ്
202 മിണ്ടാപ്പെണ്ണിന്റെ കരളിലെ കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര
203 കുഞ്ഞിക്കുയിൽ പാട്ടിൽ ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
204 ചാന്ദ്നി ചാന്ദ്നി - D ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
205 ചാന്ദ്നി ചാന്ദ്നി - M ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
206 ധിന്ന ധിന്ന ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, മാൽഗുഡി ശുഭ
207 മഞ്ഞുമലർ കുങ്കുമം - D ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
208 മഞ്ഞുമലർ കുങ്കുമം - F ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
209 ഇന്ദുകലേ വാനിൽ ഗജരാജമന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
210 മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും ഗജരാജമന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
211 മേലേക്കാവിൻ മുറ്റത്ത് ഗജരാജമന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
212 അരുണകിരണദീപം ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്, കോറസ്
213 ഗുരുചരണം ശരണം ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ ജി വേണുഗോപാൽ, മാസ്റ്റർ കണ്ണൻ, ശ്രീനിവാസ്, രാധികാ തിലക്, ലാലി ആർ പിള്ള
214 തട്ടാരം മൊഴിയമ്മാ ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
215 ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ (M) ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
216 ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ(D) ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
217 മിന്നാരം മാനത്ത് ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ സുജാത മോഹൻ
218 അന്തിമുകിൽ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
219 അന്തിമുകിൽ പ്രാവിൻ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
220 കാശ്മീരിപ്പെണ്ണേ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത
221 തിര നുരഞ്ഞ സാഗരം ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ മാൽഗുഡി ശുഭ
222 ഒരു വഴിയമ്പലം ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ
223 കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാന്‍ അമ്മയുണ്ടോ ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി വിജയകുമാർ ദലീമ
224 തൂ വെണ്ണിലാവിന്റെ - F ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് പി കെ ഗോപി വിജയകുമാർ രാധികാ തിലക്
225 തൂ വെണ്ണിലാവിന്റെ - M ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് പി കെ ഗോപി വിജയകുമാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
226 അമ്മൂമ്മക്കിളി വായാടി ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
227 ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന നേരം ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സുജാത മോഹൻ
228 ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
229 താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
230 മാനത്തെ ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, മാൽഗുഡി ശുഭ
231 ചില്ലുവിളക്കുമായ് - M ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
232 ചില്ലുവിളക്കുമായ് അമ്പിളിപ്പെണ്ണാള് ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
233 താരാട്ടിൻ ചെറുചെപ്പ് ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
234 താരാട്ടിൻ ചെറുചെപ്പ് - M ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
235 പൂങ്കനവിൻ നാണയങ്ങൾ ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
236 ഗാനാലാപം തുടരാൻ ജനുവരി 31 ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
237 വെള്ളിവിളക്കെടുത്ത് ജനുവരി 31 ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
238 എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ - D ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് അലി അക്ബർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജി മാർക്കോസ്, കെ എസ് ചിത്ര
239 എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ - F ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് അലി അക്ബർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
240 കൊന്നമലർ കന്യകകൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
241 കൊന്നമലർക്കന്യകൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
242 ശാന്തസുന്ദരസാന്ധ്യരാഗമിതൊരു ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ദേവ് കൃഷ്ണ കെ ജെ യേശുദാസ്
243 സോപാനം തന്നിൽ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
244 പൂകാത്ത തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് സുജാത മോഹൻ, സതീഷ് ബാബു
245 പൈച്ചു പൈച്ചു പള്ളകത്തുന്നേ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
246 പോവുക നീ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
247 ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്യാരേ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് ബിജു നാരായണൻ
248 കമലദളം മൂടും - D1 ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
249 കമലദളം മൂടും - D2 ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
250 കളിചിരിതൻ പ്രായം - D ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
251 കളിചിരിതൻ പ്രായം - F ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ എസ് ചിത്ര
252 കളിചിരിതൻ പ്രായം - M ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
253 രാജയോഗം സ്വന്തമായ് ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
254 ആതിരേ നീയല്ലാതാരുണ്ടെന്നെ ദി ഗുഡ് ബോയ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാപ്പി ലാഹ്‌രി കെ എസ് ചിത്ര
255 പകൽ മായും ദി ഗുഡ് ബോയ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാപ്പി ലാഹ്‌രി കെ എസ് ചിത്ര
256 ചിത്രവര്‍ണ്ണപ്പൂക്കളത്തില്‍ രണ്ടു തുമ്പികള്‍ ദേശാടന പക്ഷി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ എസ് ചിത്ര
257 ദൂരെയോ ശാന്തമാം - F നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
258 ദൂരെയോ ശാന്തമാം - M നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
259 വെള്ളിപ്പറവകൾ നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
260 അറിയാതെ ഒരുനാള്‍ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
261 ഓരോ വസന്തം നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ജി വേണുഗോപാൽ
262 കുഴലൂതും മുളങ്കാവില്‍ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ സുജാത മോഹൻ
263 നിനക്കായ് കൊളുത്തിയ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
264 ഈ തെന്നലും നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ദലീമ
265 താനേ പൊലിയും - F നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
266 താനേ പൊലിയും കൈത്തിരി നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
267 താനേ പൊലിയും കൈത്തിരി (m) നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
268 പൂനിലാവോ പാലാഴിയോ നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
269 വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ - F ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
270 ഒരു വെണ്‍പിറാവ് - F ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
271 ഒരു വെണ്‍പിറാവ് - M ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
272 കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോഹമെന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
273 പുന്നാരം തുടിയെടുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
274 വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ - M ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
275 എരികനലായ് സ്വയം പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
276 കുങ്കുമം ചാർത്തുമെൻ പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
277 രാക്കൂടുതട്ടി തകർത്ത് പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
278 ആട്ടുതൊട്ടിലിൽ നിന്നെ കിടത്തിയുറക്കി പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
279 ചിലുചിലെചിലച്ചും പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
280 തക് താങ്ക് തകിടതോം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ എസ് ചിത്ര
281 താരകം ദീപകം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
282 മിഴിനീർക്കടലോ ഹൃദയം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
283 മിഴിനീർക്കടലോ ഹൃദയം - F പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ എസ് ചിത്ര
284 വൺ സിപ് പൂനിലാമഴ സമീർ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ അൽക്ക യാഗ്നിക്
285 ആകാശപ്പറവകൾ പോലെ പൂനിലാവ് ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൻ പി പ്രഭാകരൻ അശോകൻ
286 ഈ സന്ധ്യയും പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ, സുനന്ദ
287 ഒരു കഥ പറയാൻ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
288 ദേവഗാനം പോലെ - F പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
289 ദേവഗാനം പോലെ - M പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
290 നാണം ചൂടും പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
291 സ്വപ്നത്തിൻ പൂമരച്ചോട്ടിൽ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
292 സ്വാമീ ഗോസാമീ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , മാൽഗുഡി ശുഭ
293 ഇന്നുമമ്പിളി കൺതുറന്നത് ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
294 തൂവെണ്ണിലാവോ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
295 പാൽതെന്നലേ കുളിർപെയ്തുവാ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദലീമ
296 പീലിക്കമ്മലണിഞ്ഞവളെ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
297 ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
298 അനാദിഗായകൻ പാടുന്നു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജി മാർക്കോസ്
299 ഇത്ര മധുരിക്കുമോ പ്രേമം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
300 ചിരിച്ചെപ്പ് കിലുക്കി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
301 മറന്നോ നീ നിലാവിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
302 മറന്നോ നീ നിലാവിൽ - M ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
303 മാമവ മാധവ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
304 വാതിൽ തുറക്കൂ നീ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
305 വാതിൽ തുറക്കൂ നീ - M ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
306 കുക്കു കുക്കു കൂകിപ്പാടാന്‍ ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
307 സായാഹ്നമേഘത്തിന്‍ ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
308 സായാഹ്‌നമേഘത്തിൻ - M ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രവികൃഷ്ണൻ
309 സ്വതന്ത്ര ഭാരത ധരണി ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
310 അമ്പിളി മഞ്ചലിലോ ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
311 ദൂരതാരദീപമേ - F ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
312 ദൂരതാരദീപമേ - M ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
313 പാൽച്ചുണ്ടിൽ ചന്തം ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
314 മിന്നാരം കുരുന്നേ ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
315 ആശാമരത്തിന്‍റെ അതിരംതലയ്ക്കെ ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, മിൻ മിനി
316 തല ചായ്ക്കാനൊരു ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ ശ്രീധരൻ മുണ്ടങ്ങാട്‌, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ, ക്രിസ്റ്റഫർ
317 വിഷ്ണുഭഗവാന്‍റെ കാരുണ്യം ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
318 കതിരൊളി കുഞ്ഞു തിങ്കൾ - F ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
319 കതിരൊളി കുഞ്ഞു തിങ്കൾ - M ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
320 കുങ്കുമ മലരിതളേ ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
321 പൊൻകണിമലരോ കനവോ ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
322 ആരു നീ ഭദ്രേ മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സിന്ധുദേവി
323 ചിറകു തേടുമീ സ്വരം മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
324 മഞ്ഞിൻ മാർഗഴിത്തുമ്പി മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
325 അങ്കം ജയിച്ചേ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ മനോ, കോറസ്
326 നേര്‍ച്ച കുങ്കുമ പൂ കൊരുക്കും മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
327 പെരുമത്തുടി കൊട്ടി വരുന്നേ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
328 റോജ ചിന്ന റോജ മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
329 സ്നേഹസാന്ദ്രമാം - D മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
330 സ്നേഹസാന്ദ്രമാം - F മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര
331 സ്നേഹസാന്ദ്രമാം - M മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
332 സ്വർണ്ണച്ചേല ഞൊറിഞ്ഞു മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
333 എങ്ങാണെൻ അമ്മേ മാനസം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
334 മുത്തേ നിന്നെ തേടി ചിപ്പിക്കുള്ളില്‍ മാനസം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, മിൻ മിനി
335 വാവാവോ വാവുറങ്ങ് - F മാനസം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
336 വാവാവോ വാവുറങ്ങ് - M മാനസം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
337 അമ്മാനം ചെമ്മാനം - F മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
338 അമ്മാനം ചെമ്മാനം അതിൽ അമ്പിളിക്കൂട് മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
339 ആരിരോ മയങ്ങൂ നീ പൂവേ മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ബിജു നാരായണൻ
340 കതിരോലത്തുമ്പി - D മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
341 കതിരോലത്തുമ്പി - F മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
342 ചന്ദനത്തിൻ ഗന്ധമോലും മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ശ്രീനിവാസ്
343 നിമിഷദലങ്ങളിൽ നീ മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര സുജാത മോഹൻ
344 അന്നൊരു രാവിൽ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
345 ആരാരോ വിജനതയിൽ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
346 ആരാരോ വിജനതയിൽ - M മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
347 ഏഴേഴു സാഗരങ്ങൾ താണ്ടി മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
348 വിരൽത്തുമ്പിലാരോ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
349 വിരൽത്തുമ്പിലോരോ - M മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
350 കാണാക്കടലിൽ മൂന്നു കോടിയും 300 പവനും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
351 ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ എസ് ജാനകി, എസ് പി ഷൈലജ
352 ചിറകാട്ടിക്കിളി പൂക്കള്‍ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
353 തിത്തിത്തൈതാളം മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ ഭവതരിണി, ലേഖ ആർ നായർ
354 ത്രിലോകം തിളങ്ങും മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
355 മിന്നാമിനുങ്ങും മയിൽക്കണ്ണിയും മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
356 കനി തിന്നാൻ മോക്ഷം കെ ജയകുമാർ ബൈജു അഞ്ചൽ ലക്ഷ്മി രംഗൻ
357 കണ്ണീർപ്പാടം തേടി രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
358 കിളുന്നു പെണ്ണിൻ - D രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
359 കിളുന്നു പെണ്ണിൻ - M രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
360 ചന്ദനവർണ്ണപ്പൊട്ടിട്ടും രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
361 കുടകുമേട്ടിൽ രാരിച്ചന്റെ രാജയോഗം ചിറ്റൂർ ഗോപി കോഴിക്കോട് യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സ്വർണ്ണലത
362 മൊഞ്ചുള്ള മഞ്ചാടി രാരിച്ചന്റെ രാജയോഗം ചിറ്റൂർ ഗോപി കോഴിക്കോട് യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, സ്വർണ്ണലത, സിന്ധുദേവി
363 കാലത്തെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് - D റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
364 കാലത്തെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് - M റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
365 തങ്കക്കടമിഴി റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, സുജാത മോഹൻ
366 നീലരാവിൽ റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി മാൽഗുഡി ശുഭ, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
367 പത്മരാഗമായ് റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
368 ഹയ്യട എന്തൊരു റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി സ്വർണ്ണലത
369 ഉരുകിയുരുകിയെരിയുമീ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
370 കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
371 കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
372 കുറുമാലിക്കുന്നിന് മേലെ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ ബി സുജാത
373 മഞ്ഞല മൂടും ചെണ്ടോ വംശം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
374 ആത്മാവില്‍ തേങ്ങുന്നല്ലോ വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
375 കണ്ണാടിയാറ്റില്‍ അവന്‍ വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ മിൻ മിനി
376 പരാഗമായ് പൊഴിയുന്നു - F വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
377 പരാഗമായ് പൊഴിയുന്നു തേൻനിലാപ്പൂക്കൾ വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
378 മിണ്ടണ്ട മിണ്ടണ്ട വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, ബാബു
379 അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ജോസ് കല്ലുകുളം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
380 ആകാശങ്ങളിൽ വാഴും വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
381 ഒക്കേല ഒക്കേല വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗംഗൈ അമരൻ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
382 ദൂരെ മാമരക്കൊമ്പിൽ - F വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
383 ദൂരെ മാമരക്കൊമ്പിൽ - M വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
384 മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ മേഞ്ഞു മെനഞ്ഞേ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത
385 വെള്ളിനിലാ തുള്ളികളോ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
386 ഓ മൈ ലവ്ലി 1 ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
387 ഓ മൈ ലവ്ലി 2 ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
388 കിക്കിലുക്കം - F ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
389 കിക്കിലുക്കം - M ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
390 തങ്കത്തേരിൽ ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
391 വാസന്തചന്ദ്രലേഖേ ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
392 ഹംബുൽബുലെ ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് മനോ
393 താളം തുള്ളി ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, രവീന്ദ്രൻ
394 പാടും വാനമ്പാടി - F ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
395 പാടും വാനമ്പാടി - M ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
396 പുത്തൻ പുലരി വരും ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ജി വേണുഗോപാൽ
397 ശാരോൺവനിയിലെ ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
398 അമ്മിണീ പൊന്നമ്മിണീ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
399 തിങ്കൾ തേരിറങ്ങി വാ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സ്വർണ്ണലത
400 മാറിലെ മൺകുടിലിൽ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
401 രാത്രിലില്ലിപ്പൂവിന്‍ ചുണ്ടില്‍ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ, മനോ
402 നീലമേഘമേ പനിനീര്‍മഴയായ് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
403 വരവായ് വരവായ് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
404 ഞാലിപുരയ്ക്കലെ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കലാഭവൻ മണി, കോറസ്
405 ദേവി എന്നും നീയെൻ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
406 പൂവാൽത്തുമ്പീ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
407 മാമ്പുളളി മറുകുള്ള സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
408 ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കലാഭവൻ സൈനുദ്ദീൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു
409 പിറന്നൊരീ മണ്ണും(F) സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
410 പിറന്നൊരീ മണ്ണും(M) സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
411 കുളക്കോഴി കുണുക്കിട്ടു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
412 മഞ്ജുനൂപുരശിഞ്ജിതത്തൊടു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
413 ശാരോണിൻ പനീർപ്പൂ ചൂടി വരൂ സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
414 സന്ധ്യ കൊളുത്തിയ സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
415 ഹൃദയത്തിൽ തേന്മഴ സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
416 കുട്ടനാടന്‍ കായലില്‍ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
417 പ്രണയാര്‍ദ്ര മോഹജതികള്‍ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
418 രാക്കിളികള്‍ (F) സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
419 രാക്കിളികള്‍ (M) സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
420 വാചം ശ്രിണൂമേ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം ട്രഡീഷണൽ ഔസേപ്പച്ചൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
421 സംക്രമ പൂന്തിങ്കളെ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
422 ആവാരം പൂവിന്മേൽ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
423 ഓണത്തുമ്പീ പാടൂ - F സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
424 ഓണത്തുമ്പീ പാടൂ ഓരോ രാഗം നീ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
425 മറുമൊഴി തേടും സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
426 ഹോലീ ഹോലീ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
427 മോഹം പൂത്ത മേനിയില്‍ സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ദലീമ
428 സംഗീതമാണു സ്നേഹ സാന്ത്വനം പി കെ ഗോപി എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
429 സുന്ദര സ്വപ്നത്തിന്‍ പൂംചിറകില്‍ (D) സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ, ദലീമ
430 സുന്ദര സ്വപ്നത്തിന്‍ പൂഞ്ചിറകില്‍ [M] സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ
431 അന്തിപ്പൂമാനം എന്നെ തേടാറുണ്ടോ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
432 എന്തേ പുതുവസന്തമേ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര സ്വർണ്ണലത
433 കണിവാകപ്പൂവേ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
434 തുടു തുടിയ്ക്കണ മലയടിവാരം സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര ജി വേണുഗോപാൽ
435 മുത്തുമകളെ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
436 പീലിച്ചുണ്ടില്‍ പൂക്കും സംഗീതം സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
437 മാരിക്കിളിയേ ചെറുചെറു സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
438 മൗനമായി മനസ്സിൽ സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
439 ശുഭരാഗം ശ്രുതിലോലം സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
440 *തുടികൊട്ടി ചാഞ്ചാട്ടം സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മനോ, പ്രഭാകർ, കോറസ്
441 ഏതോ പാതയിൽ - F സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
442 ഏതോ പാതയിൽ - M സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
443 മഞ്ഞുമലരേ മധുമാസമായ് സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
444 സ്വരചന്ദ്രികേ ശുഭാലാപമായ് സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
445 ഭൂതനാഥാ നമസ്തേ സ്വാമി ആൽബം ആർ കെ ദാമോദരൻ ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
446 കണ്ണാടി മാളികക്കെട്ടിലെ മുറ്റത്തു ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
447 പനിമതി ബിംബമിറങ്ങിയ പുഴയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ