1997 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കളകളം കായലിൽ അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
2 കുളിർപെയ്ത മാമഴയിൽ അടിവാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
3 കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ, ഫിലോമിന
4 അനിയത്തിപ്രാവിനു അനിയത്തിപ്രാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
5 എന്നും നിന്നെ പൂജിക്കാം അനിയത്തിപ്രാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
6 ഒരു രാജമല്ലി അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
7 ഓ പ്രിയേ അനിയത്തിപ്രാവ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
8 അടുക്കുന്തോറും അകലെ അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
9 അനുഭൂതി തഴുകി - D അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
10 അനുഭൂതി തഴുകി - F അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ എസ് ചിത്ര
11 അനുഭൂതി തഴുകി - M അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം എം ജി ശ്രീകുമാർ
12 നീലാഞ്ജനം നിൻ മിഴിയിതളിൽ അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
13 മൗനമേ നിൻ മൂക അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം ബിജു നാരായണൻ
14 മൗനമേ നിൻ മൂക - F അനുഭൂതി പി എൻ വിജയകുമാർ ശ്യാം സുജാത മോഹൻ
15 വിൺദീപങ്ങൾ ചൂടി അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ എസ് ചിത്ര
16 കടലാടും കാവടി ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
17 കുയിൽ പാടും കുന്നും മേലേ ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
18 പാടി തൊടിയിലേതോ ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
19 സന്തതം സുമശരൻ (M) ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശരത്ത്
20 സന്തതം സുമശരൻ സായകമയക്കുന്നു ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മഞ്ജു മേനോൻ കടവത്ത്
21 ഹരിമുരളീരവം ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 ഇളമാവിന്‍ തുഞ്ചത്തെ ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
23 കണ്ണില്‍ക്കണ്ണില്‍ പൂക്കും ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
24 പള്ളിമുക്കിലെ കള്ളുഷാപ്പിലെ ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, മനോ, കണ്ണൂർ പ്രശാന്ത്
25 ഇന്ദ്രനീലരാവുപോലെ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
26 കരുണാ‍മയീ ജഗദീശ്വരീ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
27 താരകങ്ങള്‍ താഴെ വന്നു ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
28 വചനമേ സ്നേഹാര്‍ദ്ര ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
29 ആപാദമധുരമീ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ റെക്സ് ഐസക്സ് രമേശ്‌ മുരളി , കെ എസ് ചിത്ര
30 ഇതളഴകില്‍ മലര്‍ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ റെക്സ് ഐസക്സ് ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
31 ഉണരുണരൂ ജന്മസായൂജ്യമേ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ റെക്സ് ഐസക്സ് കെ എസ് ചിത്ര
32 കനകാഭിലാഷങ്ങള്‍ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ റെക്സ് ഐസക്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
33 കനകാഭിലാഷങ്ങള്‍ (f) ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ റെക്സ് ഐസക്സ് കെ എസ് ചിത്ര
34 എത്ര നേരമായ് ഞാൻ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
35 കണ്ണനെന്നു പേര് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
36 നീ കാണുമോ - F ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
37 നീ കാണുമോ - M ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
38 കേട്ടു താരാട്ടിന്റെ താളം ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
39 പൊന്നും മേടേറി ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
40 വർണ്ണമുകിൽപ്പാളികളിൽ ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
41 അമ്മയന്നാദ്യത്തെ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രാധികാ തിലക്
42 കണ്ണുനീർപ്പാടത്തെ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
43 കിന്നാരക്കാക്കാത്തിക്കിളിയേ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
44 നീലനാലുകെട്ടിന്നുള്ളിൽ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
45 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം ഞാൻ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
46 പൂക്കാരിപ്പെണ്ണിനൊരു ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
47 ഓമനത്തിങ്കള്‍ പാടിയ രാഗം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
48 കാ കാ കള്ളി കാക്കോത്തി ഋഷ്യശൃംഗൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
49 കാര്‍ത്തിക ദീപം തേടിയ ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
50 കൂഹു കുഞ്ഞു പാപ്പാത്തി ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
51 കോഴിപ്പൂവന്റെ കൊടിയടയാളം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ സി ഒ ആന്റോ, ജോൺസൺ
52 ഗുരുർ ബ്രഹ്മാ ഋഷ്യശൃംഗൻ ഉപനിഷത് സൂക്തം സുജാത മോഹൻ
53 വിഭാവരീ രാഗം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
54 സ്നേഹവാത്സല്യമേ അമ്മേ ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
55 ആലോലമാടും കിനാക്കള്‍ ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ടി വി പുരം രാജു നിസരി ഉമ്മർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ
56 എല്ലാരും ചൊല്ലണു [റി മിക്സ്‌] ഏഴുനിലപ്പന്തൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ നിസരി ഉമ്മർ ഉഷാ ഉതുപ്പ്
57 ചെന്താഴം പൂ ചൂടി ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
58 മഞ്ഞല മൂടും ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
59 മാനം തിങ്കള്‍ ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
60 മാനം തിങ്കൾ തേരോട്ടുന്നു ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര
61 ആർദ്രമായ് ചന്ദ്രകളഭം ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
62 കാർവർണ്ണനെ കണ്ടോ (m) ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
63 കാർവർണ്ണനെ കണ്ടോ സഖീ ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
64 ചൈത്രനിലാവിന്റെ പൊൻപീലിയാൽ ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
65 മംഗലപ്പാല പൂമണം ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
66 ഓമനത്തിങ്കളുറങ്ങ് ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
67 ദേവീ നീയെൻ ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
68 പൂവിട്ടല്ലോ ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
69 എരികനൽ കാറ്റിൽ (എം എസ് വി) ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
70 എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ ഇളയരാജ
71 കാക്കാലക്കണ്ണമ്മാ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , ഇളയരാജ
72 തൈമാവിൻ തണലിൽ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
73 മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ പി ജയചന്ദ്രൻ
74 കുളക്കോഴി കുണുക്കിട്ടു ഒരു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
75 മഞ്ജുനൂപുരശിഞ്ജിതത്തൊടു ഒരു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
76 ശാരോണിൻ പനീർപ്പൂ ചൂടി വരൂ ഒരു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
77 സന്ധ്യ കൊളുത്തിയ ഒരു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
78 ഹൃദയത്തിൽ തേന്മഴ ഒരു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
79 ആനന്ദമേ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
80 കുറ്റാലം അരുവിയിലേ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, രാധികാ തിലക്
81 നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവൽ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
82 ഒരു രാവു കൊണ്ട് കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
83 കടലറിയില്ല (F) കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
84 കടലറിയില്ല (M) കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
85 കടലറിയില്ല - D കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
86 ചാവേർക്കിടാങ്ങളെ കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
87 വീട്ടുമാവിൻ കൊമ്പിലെ കണ്ണൂർ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
88 ആൽമരം ചായും നേരം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
89 ധനുമാസപ്പെണ്ണിനു പൂത്താലം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
90 പകൽ മായുന്നു - F കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് സുജാത മോഹൻ
91 പകൽ മായുന്നു - M കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
92 പൊൻകിനാവല്ലേ പൂത്തിടമ്പല്ലേ കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
93 മംഗള മേളങ്ങൾ കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
94 തളയൊടു തള തരിവളയൊടു കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
95 തെച്ചിമലർക്കാടുകളിൽ കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ദലീമ
96 പുണ്യം പുലര്‍ന്ന പൊന്നിന്‍ കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
97 വേനൽക്കാടും പൂത്തു കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
98 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
99 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
100 ഏഴിമലയോളം മേലേയ്ക്ക് കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ
101 കതിവന്നൂർ വീരനെ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കല്ലറ ഗോപൻ
102 കതിവന്നൂർ വീരനെ നോമ്പു കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ശ്രീജ
103 പാടാതെ പാടുന്ന രാഗം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
104 വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
105 വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻ‌കാലം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
106 ശ്രീരാഗം പാടും വീണേ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
107 അക്കുത്തിക്കുത്താടാൻ വായോ കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
108 കല്യാണപ്പല്ലക്കിൽ വേളിപ്പയ്യൻ കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ ഭവതരിണി
109 മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിന്റെ മനസ്സൊരു കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
110 മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ളൊരമ്മിണി പൂവാലി കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
111 വർണ്ണ വൃന്ദാവനം(M) കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ ഇളയരാജ
112 വർണ്ണവൃന്ദാവനം കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ ലേഖ ആർ നായർ
113 ശാരദേന്തു പാടി(D) കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഭവതരിണി, ഇളയരാജ
114 ശാരദേന്ദു പാടി കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഇളയരാജ ജി വേണുഗോപാൽ
115 ദൈവമേ നിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ദേവദർശൻ
116 പൂമുഖം വിടർന്നാൽ കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
117 മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൗനഗാനം കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
118 മറഞ്ഞു പോയതെന്തേ കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
119 വലം പിരി ശംഖിൽ പുണ്യോദകം കാരുണ്യം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
120 തലവരക്കൊരു കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ഉണ്ണി മേനോൻ
121 മണിത്തിങ്കൾ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
122 മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
123 മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
124 വരചന്ദ്രലേഖ (F) കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
125 വരചന്ദ്രലേഖയല്ലേ സ്വരതാരഹാരമല്ലേ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
126 ചിരിതിങ്കൾ അഴകോടെ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, ബിജു നാരായണൻ
127 മായാതീരമേ സൂര്യനെങ്ങു പോയി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
128 അണിവൈരക്കല്ലുമാല കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
129 തപ്പും കൊട്ടട തപ്പാണി കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, കോറസ്
130 തിരുവാതിര രാവു പോലും കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
131 തിരുവാതിര രാവു പോലും (ഫീമെയിൽ) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
132 നേരം പോയ് (നിറനാഴിപ്പൂവും പോര) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഉണ്ണി മേനോൻ
133 നേരം പോയ് (നിറനാഴിപ്പൂവും പോര) (ഫീമെയിൽ) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
134 വെള്ളിനിലാവിൽ വെൺചാമരം കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
135 എന്തമ്മേ ചുണ്ടത്ത് മല്ലിക്കൊഴുന്ത് കുലം നീലംപേരൂർ മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
136 ചന്ദനശിലയിൽ കാമനുഴിഞ്ഞത് കുലം മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
137 കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
138 പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
139 പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
140 മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
141 മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ.. കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ദലീമ
142 വിണ്ണിലെ പൊയ്കയിൽ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
143 സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
144 സുവ്വി കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സാഹിതി, കോറസ്
145 എന്തിഷ്ടമാണെനിക്കെന്നോ കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
146 കാക്കത്തമ്പ്രാട്ടി കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
147 പെണ്ണിൻ വാക്ക് കേൾക്കണം കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ സുജാത മോഹൻ, അമ്പിളി, ബിജു നാരായണൻ, പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, രാംദാസ്
148 മിണ്ടാപ്പെണ്ണിന്റെ കരളിലെ കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര
149 അരുണകിരണദീപം ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്, കോറസ്
150 ഗുരുചരണം ശരണം ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ ജി വേണുഗോപാൽ, മാസ്റ്റർ കണ്ണൻ, ശ്രീനിവാസ്, രാധികാ തിലക്, ലാലി ആർ പിള്ള
151 തട്ടാരം മൊഴിയമ്മാ ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
152 ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ (M) ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
153 ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ(D) ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
154 മിന്നാരം മാനത്ത് ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ സുജാത മോഹൻ
155 അന്തിമുകിൽ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
156 അന്തിമുകിൽ പ്രാവിൻ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
157 കാശ്മീരിപ്പെണ്ണേ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത
158 തിര നുരഞ്ഞ സാഗരം ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ മാൽഗുഡി ശുഭ
159 ഒരു വഴിയമ്പലം ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ
160 കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാന്‍ അമ്മയുണ്ടോ ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ വിജയകുമാർ ദലീമ
161 തൂ വെണ്ണിലാവു (M) ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് പി കെ ഗോപി വിജയകുമാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
162 തൂ വെണ്ണിലാവു [F] ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് പി കെ ഗോപി വിജയകുമാർ രാധികാ തിലക്
163 അമ്മൂമ്മക്കിളി വായാടി ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
164 ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന നേരം ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സുജാത മോഹൻ
165 ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
166 താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
167 മാനത്തെ ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, മാൽഗുഡി ശുഭ
168 ചില്ലുവിളക്കുമായ് അമ്പിളിപ്പെണ്ണാള് ചുരം രാജീവ് ആലുങ്കൽ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
169 താരാട്ടിൻ ചെറുചെപ്പ് ചുരം രാജീവ് ആലുങ്കൽ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
170 പൂങ്കനവിൻ നാണയങ്ങൾ ചുരം രാജീവ് ആലുങ്കൽ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
171 എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് അലി അക്ബർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
172 എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് അലി അക്ബർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജി മാർക്കോസ്
173 കൊന്നമലർ കന്യകകൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
174 കൊന്നമലർക്കന്യകൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
175 ശാന്തസുന്ദരസാന്ധ്യരാഗമിതൊരു ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ദേവ് കൃഷ്ണ കെ ജെ യേശുദാസ്
176 സോപാനം തന്നിൽ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
177 പായിച്ചു പായിച്ചു പള്ള തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
178 പൂകാത്ത തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് സുജാത മോഹൻ, സതീഷ് ബാബു
179 ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്യാരേ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് ബിജു നാരായണൻ
180 ആതിരേ നീയല്ലാതാരുണ്ടെന്നെ ദി ഗുഡ് ബോയ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാപ്പി ലാഹ്‌രി കെ എസ് ചിത്ര
181 ചിത്രവര്‍ണ്ണപ്പൂക്കളത്തില്‍ രണ്ടു തുമ്പികള്‍ ദേശാടന പക്ഷി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ എസ് ചിത്ര
182 ദൂരെയോ ശാന്തമാം - F നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
183 ദൂരെയോ ശാന്തമാം - M നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
184 വെള്ളിപ്പറവകൾ നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
185 അറിയാതെ ഒരുനാള്‍ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
186 ഓരോ വസന്തം നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ജി വേണുഗോപാൽ
187 കുഴലൂതും മുളങ്കാവില്‍ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ സുജാത മോഹൻ
188 നിനക്കായ് കൊളുത്തിയ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
189 ഈ തെന്നലും നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ദലീമ
190 താനേ പൊലിയും കൈത്തിരി നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
191 താനേ പൊലിയും കൈത്തിരി (m) നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
192 പൂനിലാവോ പാലാഴിയോ നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
193 വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ കെ എസ് ചിത്ര
194 ഒരു വെണ്‍പിറാവ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
195 ഒരു വെണ്‍പിറാവ് (f) ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ കെ എസ് ചിത്ര
196 കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
197 പുന്നാരം തുടി ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
198 വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ (m) ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിത്സൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
199 എരികനലായ് സ്വയം പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
200 കുങ്കുമം ചാർത്തുമെൻ പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
201 രാക്കൂടുതട്ടി തകർത്ത് പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
202 ആട്ടുതൊട്ടിലിൽ നിന്നെ കിടത്തിയുറക്കി പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
203 താരകം ദീപകം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
204 മിഴിനീർക്കടലോ ഹൃദയം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
205 ആകാശപ്പറവകൾ പോലെ പൂനിലാവ് ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൻ പി പ്രഭാകരൻ അശോകൻ
206 ഈ സന്ധ്യയും പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
207 ഒരു കഥ പറയാം പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
208 ദേവഗാനം പോലെ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
209 നാണം ചൂടും പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
210 സ്വപ്നത്തിൻ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
211 സ്വാമീ ഗോസാമീ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , മാൽഗുഡി ശുഭ
212 ഇന്നുമമ്പിളി കൺതുറന്നത് ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
213 തൂവെണ്ണിലാവോ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
214 പാൽതെന്നലേ കുളിർപെയ്തുവാ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ
215 പീലിക്കമ്മലണിഞ്ഞവളെ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
216 ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
217 അനാദിഗായകൻ പാടുന്നു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജി മാർക്കോസ്
218 ഇത്ര മധുരിക്കുമോ പ്രേമം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
219 ചിരിച്ചെപ്പ് കിലുക്കി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
220 മറന്നോ നീ നിലാവിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
221 മാമവ മാധവ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
222 മാമവ മാധവ മധുമാഥീ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
223 വാതിൽ തുറക്കൂ നീ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
224 കുക്കു കുക്കു കൂകിപ്പാടാന്‍ ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
225 സായാഹ്നമേഘത്തിന്‍ ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
226 സായാഹ്‌നമേഘത്തിൻ - M ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രവികൃഷ്ണൻ
227 സ്വതന്ത്ര ഭാരത ധരണി ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
228 ആശാമരത്തിന്‍റെ അതിരംതലയ്ക്കെ ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, മിൻ മിനി
229 തല ചായ്ക്കാനൊരു ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ ശ്രീധരൻ മുണ്ടങ്ങാട്‌, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ, ക്രിസ്റ്റഫർ
230 വിഷ്ണുഭഗവാന്‍റെ കാരുണ്യം ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
231 കതിരൊളി കുഞ്ഞു തിങ്കൾ - F ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
232 കതിരൊളി കുഞ്ഞു തിങ്കൾ - M ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
233 കുങ്കുമ മലരിതളേ ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
234 പൊൻകണിമലരോ കനവോ ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
235 കാണാത്തിങ്കൾ മണിച്ചിലങ്ക ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
236 തേരീ പ്യാരീ മണിച്ചിലങ്ക ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
237 പനിനീർ മണിച്ചിലങ്ക ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
238 മായുമോ മണിച്ചിലങ്ക ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
239 വെയിൽ ചായും മണിച്ചിലങ്ക ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
240 ചിറകു തേടുമീ സ്വരം മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
241 അങ്കം ജയിച്ചേ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ മനോ
242 നേര്‍ച്ച കുങ്കുമ പൂ കൊരുക്കും മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
243 പെരുമത്തുടി കൊട്ടി വരുന്നേ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
244 മുത്തേ നിന്നെ തേടി ചിപ്പിക്കുള്ളില്‍ മാനസം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, മിൻ മിനി
245 അമ്മാനം ചെമ്മാനം അതിൽ അമ്പിളിക്കൂട് മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
246 അന്നൊരു രാവിൽ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
247 ആരാരോ വിജനതയിൽ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
248 ഏഴേഴു സാഗരങ്ങൾ താണ്ടി മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
249 വിരൽത്തുമ്പിലാരോ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
250 കാണാക്കടലിൽ മൂന്നു കോടിയും 300 പവനും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
251 ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ എസ് ജാനകി, എസ് പി ഷൈലജ
252 ചിറകാട്ടിക്കിളി പൂക്കള്‍ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
253 തിത്തിത്തൈതാളം മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ ഭവതരിണി, ലേഖ ആർ നായർ
254 ത്രിലോകം തിളങ്ങും മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
255 മിന്നാമിനുങ്ങും മയിൽക്കണ്ണിയും മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
256 ഉരുകിയുരുകിയെരിയുമീ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
257 കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
258 കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
259 കുറുമാലിക്കുന്നിന് മേലെ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ ബി സുജാത
260 ആത്മാവില്‍ തേങ്ങുന്നല്ലോ വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
261 കണ്ണാടിയാറ്റില്‍ അവന്‍ വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ മിൻ മിനി
262 പരാഗമായ് പൊഴിയുന്നു തേൻനിലാപ്പൂക്കൾ വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
263 മിണ്ടണ്ട മിണ്ടണ്ട വാചാലം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
264 അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ജോസ് കല്ലുകുളം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
265 ആകാശങ്ങളിൽ വാഴും വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
266 ദൂരെ മാമരക്കൊമ്പിൽ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
267 മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ മേഞ്ഞു മെനഞ്ഞേ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത
268 വെള്ളിനിലാ തുള്ളികളോ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
269 പുത്തൻ പുലരി വരും ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ജി വേണുഗോപാൽ
270 നീലമേഘമേ പനിനീര്‍മഴയായ് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
271 വരവായ് വരവായ് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
272 ഞാലിപുരയ്ക്കലെ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കലാഭവൻ മണി, കോറസ്
273 ദേവി എന്നും നീയെൻ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
274 പൂവാൽ തുമ്പീ പൂവാങ്കുഴലീ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
275 പൂവാൽത്തുമ്പീ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
276 ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കലാഭവൻ സൈനുദ്ദീൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു
277 പിറന്നൊരീ മണ്ണും(F) സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
278 പിറന്നൊരീ മണ്ണും(M) സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
279 കുട്ടനാടന്‍ കായലില്‍ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
280 പ്രണയാര്‍ദ്ര മോഹജതികള്‍ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
281 രാക്കിളികള്‍ (F) സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
282 രാക്കിളികള്‍ (M) സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
283 വാചം ശ്രിണൂമേ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം ട്രഡീഷണൽ ഔസേപ്പച്ചൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
284 സംക്രമ പൂന്തിങ്കളെ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
285 ആവാരം പൂവിന്മേൽ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
286 ഓണത്തുമ്പീ പാടൂ ഓരോ രാഗം നീ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
287 മറുമൊഴി തേടും സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
288 ഹോലീ ഹോലീ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
289 മോഹം പൂത്ത മേനിയില്‍ സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ദലീമ
290 സംഗീതമാണു സ്നേഹ സാന്ത്വനം പി കെ ഗോപി എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
291 സുന്ദര സ്വപ്നത്തിന്‍ പൂംചിറകില്‍ (D) സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ, ദലീമ
292 സുന്ദര സ്വപ്നത്തിന്‍ പൂഞ്ചിറകില്‍ [M] സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ
293 പീലിച്ചുണ്ടില്‍ പൂക്കും സംഗീതം സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
294 മാരിക്കിളിയേ ചെറുചെറു സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
295 മൗനമായി മനസ്സിൽ സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
296 ശുഭരാഗം ശ്രുതിലോലം സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
297 ഭൂതനാഥാ നമസ്തേ സ്വാമി ആൽബം ആർ കെ ദാമോദരൻ ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
298 കണ്ണാടി മാളികക്കെട്ടിലെ മുറ്റത്തു ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
299 പനിമതി ബിംബമിറങ്ങിയ പുഴയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എസ് പി വെങ്കിടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ