1997 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
2 കല്യാണം അഞ്ചര കല്യാണം അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
3 കളകളം കായലിൽ അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
4 തങ്കനൂപുരങ്ങൾ ചാർത്തി - F അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
5 തങ്കനൂപുരങ്ങൾ ചാർത്തി - M അഞ്ചരക്കല്യാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
6 കുളിർപെയ്ത മാമഴയിൽ അടിവാരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
7 ഒരു സ്വപ്നപേടകം - F അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
8 ഒരു സ്വപ്നപേടകം - M അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
9 ഒരുനാളൊരു കുട്ടത്തി അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
10 കുഞ്ചിയമ്മയ്ക്കഞ്ചു മക്കളാണേ അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെസ്റ്റർ, ഫിലോമിന
11 മലർമന്ദഹാസം നുകരുന്ന - F അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
12 മലർമന്ദഹാസം നുകരുന്ന - M അടുക്കളരഹസ്യം അങ്ങാടിപ്പാട്ട് ബിച്ചു തിരുമല വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
13 അനിയത്തിപ്രാവിനു അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
14 അനിയത്തിപ്രാവിനു - pathos അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
15 എന്നും നിന്നെ പൂജിക്കാം അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
16 ഒരു രാജമല്ലി അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
17 ഓ പ്രിയേ - D അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, അരുന്ധതി, സുജാത മോഹൻ
18 ഓ പ്രിയേ - M അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
19 തേങ്ങുമീ വീണയിൽ അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
20 വെണ്ണിലാക്കടപ്പുറത്ത് അനിയത്തിപ്രാവ് എസ് രമേശൻ നായർ ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എം ജി ശ്രീകുമാർ, സി ഒ ആന്റോ, സുജാത മോഹൻ, കലാഭവൻ സാബു
21 അടുക്കുന്തോറും അകലെ അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
22 അനുഭൂതി തഴുകി - D അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
23 അനുഭൂതി തഴുകി - F അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ എസ് ചിത്ര
24 അനുഭൂതി തഴുകി - M അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം എം ജി ശ്രീകുമാർ
25 നീലാഞ്ജനം നിൻ മിഴിയിതളിൽ അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം സുജാത മോഹൻ, കോറസ്
26 മൗനമേ നിൻ മൂക അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം ബിജു നാരായണൻ
27 മൗനമേ നിൻ മൂക - F അനുഭൂതി പി എൻ വിജയകുമാർ ശ്യാം സുജാത മോഹൻ
28 വിൺദീപങ്ങൾ ചൂടി അനുഭൂതി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ശ്യാം കെ എസ് ചിത്ര
29 ഇലയുടെ തളികയിൽ അളകനന്ദ പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ ബിജു നാരായണൻ
30 നിളയുടെ സോപാന സ്വരധാരകൾ അളകനന്ദ പി കെ ഗോപി എൻ പി പ്രഭാകരൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
31 ശൃംഗാരയമുനാ പുളിനം അളകനന്ദ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ പരപ്പ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
32 എവിടെ നിൻ ദൈവാംശം അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
33 മഞ്ചാടിച്ചുണ്ടത്തും അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും ബിച്ചു തിരുമല മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
34 മോഹം മനസിലിട്ട് അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, കോറസ്
35 വെള്ളിക്കിണ്ണം നിറഞ്ഞു അർജ്ജുനൻപിള്ളയും അഞ്ചുമക്കളും കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
36 കടലാടും കാവടി ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
37 കുയിൽ പാടും കുന്നും മേലേ ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
38 പാടി തൊടിയിലേതോ ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
39 പാടീ തൊടിയിലേതോ - M ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
40 സന്തതം സുമശരൻ (M) ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ശരത്ത്
41 സന്തതം സുമശരൻ സായകമയക്കുന്നു ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മഞ്ജു മേനോൻ കടവത്ത്
42 ഹരിമുരളീരവം ആറാം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
43 അമ്മാനക്കായലിലെന്തൊണ്ട് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
44 കാട്ടുമാക്കാൻ കേശുവിന് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ സി ഒ ആന്റോ, രവീന്ദ്രൻ
45 കാണാക്കാറ്റിൻ കരിവളയിളകി ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ, ദലീമ
46 കുറുമാട്ടിക്കൂത്തും കൊയ്ത്തും ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മനോ, കോറസ്
47 പുലരിനിലാ പറവകളായ് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ മനോ
48 യാത്രയായ് ആറ്റുവേല ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
49 ഇളമാവിന്‍ തുഞ്ചത്തെ ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
50 കണ്ണില്‍ക്കണ്ണില്‍ പൂക്കും ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
51 പള്ളിമുക്കിലെ കള്ളുഷാപ്പിലെ ഇക്കരെയാണെന്റെ മാനസം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, മനോ, കണ്ണൂർ പ്രശാന്ത്
52 ഇന്ദ്രനീലരാവുപോലെ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
53 കരുണാ‍മയീ ജഗദീശ്വരീ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
54 താരകങ്ങള്‍ താഴെ വന്നു ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
55 വചനമേ സ്നേഹാര്‍ദ്ര ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
56 സരി ഗപ ധസ ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ കൈതപ്രം ജോൺസൺ സിന്ധുദേവി
57 ആപാദമധുരമീ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം റെക്സ് ഐസക്സ് രമേശ്‌ മുരളി , കെ എസ് ചിത്ര
58 ഇതളഴകില്‍ മലര്‍ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം റെക്സ് ഐസക്സ് ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
59 ഉണരുണരൂ ജന്മസായൂജ്യമേ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം റെക്സ് ഐസക്സ് കെ എസ് ചിത്ര
60 കനകാഭിലാഷങ്ങള്‍ ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം റെക്സ് ഐസക്സ് കെ ജെ യേശുദാസ്
61 കനകാഭിലാഷങ്ങള്‍ (f) ഇന്നലെകളില്ലാതെ കൈതപ്രം റെക്സ് ഐസക്സ് കെ എസ് ചിത്ര
62 എത്ര നേരമായ് ഞാൻ ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
63 കണ്ണനെന്നു പേര് ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
64 നീ കാണുമോ - F ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
65 നീ കാണുമോ - M ഇരട്ടക്കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
66 *ഇളം മഞ്ഞും മൂളും കാറ്റും ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
67 *കുഞ്ഞാലില പൊന്നാലില ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ
68 കേട്ടു താരാട്ടിന്റെ താളം ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
69 പൊന്നും മേടേറി ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
70 വർണ്ണമുകിൽപ്പാളികളിൽ ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
71 വർണ്ണമുകിൽപ്പാളികളിൽ - F ഇഷ്ടദാനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
72 മകരനിലാവിന്റെ ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
73 മലയോരതീരം ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
74 മുഗ്ദസങ്കല്പങ്ങൾ ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ ശ്രീനിവാസ്
75 സ്വർഗ്ഗസാഗരത്തിൽ ഉത്തരദേശം പി കെ രവീന്ദ്രൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
76 അമ്മയന്നാദ്യത്തെ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രാധികാ തിലക്
77 കണ്ണുനീർപ്പാടത്തെ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
78 കിന്നാരക്കാക്കാത്തിക്കിളിയേ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
79 നീലനാലുകെട്ടിന്നുള്ളിൽ ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
80 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം - D ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
81 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം - F ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
82 പാതിരാതെന്നലായ് പാടാം - M ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
83 പൂക്കാരിപ്പെണ്ണിനൊരു - D ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
84 പൂക്കാരിപ്പെണ്ണിനൊരു - M ഉല്ലാസപ്പൂങ്കാറ്റ് കൈതപ്രം ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
85 ഓമനത്തിങ്കള്‍ പാടിയ രാഗം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
86 കാ കാ കള്ളി കാക്കോത്തി ഋഷ്യശൃംഗൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
87 കാര്‍ത്തിക ദീപം തേടിയ ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
88 കൂഹു കുഞ്ഞു പാപ്പാത്തി ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
89 കോഴിപ്പൂവന്റെ കൊടിയടയാളം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ സി ഒ ആന്റോ, ജോൺസൺ
90 ഗുരുർ ബ്രഹ്മാ ഋഷ്യശൃംഗൻ ഉപനിഷത് സൂക്തം സുജാത മോഹൻ
91 വിഭാവരീ രാഗം ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
92 സ്നേഹവാത്സല്യമേ അമ്മേ ഋഷ്യശൃംഗൻ എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
93 ആലോലമാടും കിനാക്കള്‍ ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ടി വി പുരം രാജു നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
94 എല്ലാരും ചൊല്ലണു [റി മിക്സ്‌] ഏഴുനിലപ്പന്തൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ നിസരി ഉമ്മർ ഉഷാ ഉതുപ്പ്
95 ചിക്ചാം ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
96 ചെന്താഴം പൂ ചൂടി ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
97 മാനം തിങ്കള്‍ - M ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
98 മാനം തിങ്കൾ - F ഏഴുനിലപ്പന്തൽ ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര
99 ആർദ്രമായ് ചന്ദ്രകളഭം ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
100 കാർവർണ്ണനെ കണ്ടോ (m) ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
101 കാർവർണ്ണനെ കണ്ടോ സഖീ ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
102 ചൈത്രനിലാവിന്റെ പൊൻപീലിയാൽ ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 മംഗലപ്പാല പൂമണം ഒരാൾ മാത്രം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
104 തൃച്ചമ്പരം നടയില്‍ ഒരു ജന്മം കൂടി ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ സിന്ധുദേവി
105 പുഴപോലും ചുവപ്പായി ഒരു ജന്മം കൂടി ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, സിന്ധുദേവി
106 ആറ്റിലാന ചന്തം ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ പി സി അരവിന്ദൻ രവീന്ദ്രൻ ഉണ്ണി മേനോൻ, കെ എസ് ചിത്ര
107 ഓണം വന്നു ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ആർ കെ ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
108 കളകളം പാടും കിളി ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ പി സി അരവിന്ദൻ രവീന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
109 കള്ള് കുടിക്കാൻ ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി പി ജയചന്ദ്രൻ
110 ചെല്ലം ചെല്ലം ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
111 തളിരിടും ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി കെ എസ് ചിത്ര
112 പ്രിയമായ് ഒരു പഞ്ചതന്ത്രം കഥ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ജി വേണുഗോപാൽ, സുജാത മോഹൻ
113 ഈ ഗാനം കേൾക്കാതെ ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
114 ഓമനത്തിങ്കളുറങ്ങ് - F ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
115 ഓമനത്തിങ്കളുറങ്ങ് - M ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
116 ദേവീ നീയെൻ ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
117 പൂവിട്ടല്ലോ - F ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
118 പൂവിട്ടല്ലോ - D ഒരു മുത്തം മണിമുത്തം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
119 എരികനൽ കാറ്റിൽ (എം എസ് വി) ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ
120 എരികനൽ കാറ്റിൽ ഉള്ളം ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ ഇളയരാജ
121 കാക്കാലക്കണ്ണമ്മാ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , ഇളയരാജ
122 തൈമാവിൻ തണലിൽ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
123 പൊൻവെയിലിലെ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
124 മഞ്ഞോലും രാത്രി മാഞ്ഞൂ ഒരു യാത്രാമൊഴി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഇളയരാജ പി ജയചന്ദ്രൻ
125 ആനന്ദമേ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
126 കുറ്റാലം അരുവിയിലേ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, രാധികാ തിലക്
127 നക്ഷത്രങ്ങളേ കാവൽ ഓവർ റ്റു ഡൽഹി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
128 ഒരു രാവു കൊണ്ട് കണ്ണൂർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
129 കടലറിയില്ല (F) കണ്ണൂർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
130 കടലറിയില്ല (M) കണ്ണൂർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
131 കടലറിയില്ല - D കണ്ണൂർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
132 ചാവേർക്കിടാങ്ങളെ കണ്ണൂർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
133 വീട്ടുമാവിൻ കൊമ്പിലെ കണ്ണൂർ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
134 ആൽമരം ചായും നേരം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
135 ആൽമരം ചായും നേരം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
136 ഗുഡ് മോണിങ്ങ് കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ജയറാം, ജനാർദ്ദനൻ, കെ പി എ സി ലളിത
137 ധനുമാസപ്പെണ്ണിനു പൂത്താലം കഥാനായകൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
138 ആണ്ടിപ്പണ്ടാരം പഴനി കല്യാണ ഉണ്ണികൾ മധു ആലപ്പുഴ മോഹൻ സിത്താര ജഗന്നാഥൻ, ചന്തു
139 ഇണപൂംതുമ്പികളേ ഇതിലേ കല്യാണ ഉണ്ണികൾ മധു ആലപ്പുഴ മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
140 ഹംസപ്പിട പോലെ കല്യാണ ഉണ്ണികൾ മധു ആലപ്പുഴ മോഹൻ സിത്താര അനിത, കോറസ്
141 പകൽ മായുന്നു - F കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
142 പകൽ മായുന്നു - M കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
143 പൊൻകിനാവല്ലേ പൂത്തിടമ്പല്ലേ കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, കെ എസ് ചിത്ര
144 മംഗള മേളങ്ങൾ കല്യാണക്കച്ചേരി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
145 തളയൊടു തള തരിവളയൊടു കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
146 തെച്ചിമലർക്കാടുകളിൽ കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ദലീമ
147 പുണ്യം പുലര്‍ന്ന പൊന്നിന്‍ കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
148 വേനൽക്കാടും പൂത്തു കല്യാണപ്പിറ്റേന്ന് എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
149 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
150 എന്നോടെന്തിനീ പിണക്കം - ഫീമെയിൽ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം ഭാവന രാധാകൃഷ്ണൻ
151 ഏഴിമലയോളം മേലേയ്ക്ക് കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കൈതപ്രം
152 കതിവന്നൂർ വീരനെ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കല്ലറ ഗോപൻ
153 കതിവന്നൂർ വീരനെ നോമ്പു കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം ശ്രീജ
154 പാടാതെ പാടുന്ന രാഗം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ
155 വണ്ണാത്തിപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
156 വേളിക്ക് വെളുപ്പാൻ‌കാലം കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
157 ശ്രീരാഗം പാടും വീണേ കളിയാട്ടം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
158 അക്കുത്തിക്കുത്താടാൻ വായോ കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
159 കല്യാണപ്പല്ലക്കിൽ വേളിപ്പയ്യൻ കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ ഭവതരിണി
160 മണവാട്ടിപ്പെണ്ണിന്റെ മനസ്സൊരു കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ
161 മണിക്കുട്ടിക്കുറുമ്പുള്ളൊരമ്മിണി പൂവാലി കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
162 വർണ്ണ വൃന്ദാവനം(M) കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ ഇളയരാജ
163 വർണ്ണവൃന്ദാവനം കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ ലേഖ ആർ നായർ
164 ശാരദേന്തു പാടി(D) കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, ഭവതരിണി, ഇളയരാജ
165 ശാരദേന്ദു പാടി കളിയൂഞ്ഞാൽ കൈതപ്രം ഇളയരാജ ജി വേണുഗോപാൽ
166 ദൈവമേ നിന്റെ ദിവ്യകാരുണ്യം കാരുണ്യം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്, ദേവദർശൻ
167 പൂമുഖം വിടർന്നാൽ കാരുണ്യം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
168 മറക്കുമോ നീയെന്റെ - F കാരുണ്യം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
169 മറക്കുമോ നീയെന്റെ മൗനഗാനം കാരുണ്യം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
170 മറഞ്ഞു പോയതെന്തേ കാരുണ്യം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
171 വലം പിരി ശംഖിൽ പുണ്യോദകം കാരുണ്യം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
172 തലവരക്കൊരു കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, ഉണ്ണി മേനോൻ
173 മണിത്തിങ്കൾ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
174 മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
175 മുരഹര മുരളീഗോവിന്ദാ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
176 വരചന്ദ്രലേഖ (F) കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
177 വരചന്ദ്രലേഖയല്ലേ സ്വരതാരഹാരമല്ലേ കിലുകിൽ പമ്പരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
178 ചിരിതിങ്കൾ അഴകോടെ കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള കൈതപ്രം ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, ബിജു നാരായണൻ
179 മായാതീരമേ സൂര്യനെങ്ങു പോയി കിള്ളിക്കുറിശ്ശിയിലെ കുടുംബമേള കൈതപ്രം ജോൺസൺ പി ജയചന്ദ്രൻ
180 അണിവൈരക്കല്ലുമാല കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
181 തപ്പും കൊട്ടട തപ്പാണി കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, ക്രിസ്റ്റഫർ, നടേശൻ
182 തിരുവാതിര രാവു പോലും കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
183 തിരുവാതിര രാവു പോലും (ഫീമെയിൽ) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
184 നേരം പോയ് (നിറനാഴിപ്പൂവും പോര) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ജോൺസൺ ഉണ്ണി മേനോൻ
185 നേരം പോയ് (നിറനാഴിപ്പൂവും പോര) (ഫീമെയിൽ) കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
186 വെള്ളിനിലാവിൽ വെൺചാമരം കുടമാറ്റം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
187 അഗ്നിസത്യങ്ങൾക്കു ബലിയല്ല കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ വി മധുസൂദനൻ നായർ
188 എന്തമ്മേ ചുണ്ടത്ത് - M കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
189 എന്തമ്മേ ചുണ്ടത്ത് മല്ലിക്കൊഴുന്ത് കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
190 ചന്ദനശിലയിൽ കാമനുഴിഞ്ഞത് കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ എസ് ചിത്ര
191 തിരന്തു പാർത്തേൻ കുലം വി മധുസൂദനൻ നായർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
192 കാത്തിരിപ്പൂ കണ്മണീ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
193 പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
194 പിന്നെയും പിന്നെയും ആരോ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
195 മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
196 മഞ്ഞുമാസപക്ഷീ.. കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ ദലീമ
197 വിണ്ണിലെ പൊയ്കയിൽ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
198 സാന്ദ്രമാം സന്ധ്യതൻ കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ ജെ യേശുദാസ്
199 സുവ്വി കൃഷ്ണഗുഡിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ സാഹിതി, കോറസ്
200 എന്തിഷ്ടമാണെനിക്കെന്നോ കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ ജെ യേശുദാസ്
201 കാക്കത്തമ്പ്രാട്ടി കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
202 പെണ്ണിൻ വാക്ക് കേൾക്കണം കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം കൈതപ്രം സുജാത മോഹൻ, അരുന്ധതി, ബിജു നാരായണൻ, പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, രാംദാസ്
203 മിണ്ടാപ്പെണ്ണിന്റെ കരളിലെ കോട്ടപ്പുറത്തെ കൂട്ടുകുടുംബം കൈതപ്രം കൈതപ്രം കെ എസ് ചിത്ര
204 കുഞ്ഞിക്കുയിൽ പാട്ടിൽ ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
205 ചാന്ദ്നി ചാന്ദ്നി - D ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
206 ചാന്ദ്നി ചാന്ദ്നി - M ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
207 ധിന്ന ധിന്ന ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, മാൽഗുഡി ശുഭ
208 മഞ്ഞുമലർ കുങ്കുമം - D ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
209 മഞ്ഞുമലർ കുങ്കുമം - F ഗംഗോത്രി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കോറസ്
210 ഇന്ദുകലേ വാനിൽ ഗജരാജമന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
211 മഞ്ഞിൽ മുങ്ങും ഗജരാജമന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, ദലീമ
212 മേലേക്കാവിൻ മുറ്റത്ത് ഗജരാജമന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
213 അരുണകിരണദീപം ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്, കോറസ്
214 ഗുരുചരണം ശരണം ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ ജി വേണുഗോപാൽ, മാസ്റ്റർ കണ്ണൻ, രാധികാ തിലക്, ലാലി ആർ പിള്ള
215 തട്ടാരം മൊഴിയമ്മാ ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
216 ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ (M) ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
217 ദേവസംഗീതം നീയല്ലേ(D) ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, രാധികാ തിലക്
218 മിന്നാരം മാനത്ത് ഗുരു എസ് രമേശൻ നായർ ഇളയരാജ സുജാത മോഹൻ
219 അന്തിമുകിൽ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
220 അന്തിമുകിൽ പ്രാവിൻ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
221 കാശ്മീരിപ്പെണ്ണേ ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത
222 തിര നുരഞ്ഞ സാഗരം ഗുരു ശിഷ്യൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ മാൽഗുഡി ശുഭ
223 ഒരു വഴിയമ്പലം ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ
224 കണ്ണീര്‍ തുടയ്ക്കുവാന്‍ അമ്മയുണ്ടോ ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് കൈതപ്രം വിജയകുമാർ ദലീമ
225 തൂ വെണ്ണിലാവിന്റെ - F ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് പി കെ ഗോപി വിജയകുമാർ രാധികാ തിലക്
226 തൂ വെണ്ണിലാവിന്റെ - M ചന്ദനവർണ്ണത്തേര് പി കെ ഗോപി വിജയകുമാർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
227 അമ്മൂമ്മക്കിളി വായാടി ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
228 ഇന്നലെ മയങ്ങുന്ന നേരം ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് സുജാത മോഹൻ
229 ഒന്നാം വട്ടം കണ്ടപ്പോൾ ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
230 താമരപ്പൂവിൽ വാഴും ദേവിയല്ലോ നീ ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
231 മാനത്തെ ചന്ദിരനൊത്തൊരു ചന്ദ്രലേഖ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, മാൽഗുഡി ശുഭ
232 ചില്ലുവിളക്കുമായ് - M ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
233 ചില്ലുവിളക്കുമായ് അമ്പിളിപ്പെണ്ണാള് ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
234 താരാട്ടിൻ ചെറുചെപ്പ് ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
235 താരാട്ടിൻ ചെറുചെപ്പ് - M ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
236 പൂങ്കനവിൻ നാണയങ്ങൾ ചുരം ഡോ. രാജീവ് ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
237 ഗാനാലാപം തുടരാൻ ജനുവരി 31 ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
238 വെള്ളിവിളക്കെടുത്ത് ജനുവരി 31 ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
239 എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ - D ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് അലി അക്ബർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജി മാർക്കോസ്, കെ എസ് ചിത്ര
240 എല്ലാരും പോകുഞ്ചോ - F ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് അലി അക്ബർ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
241 കൊന്നമലർ കന്യകകൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
242 കൊന്നമലർക്കന്യകൾ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
243 ശാന്തസുന്ദരസാന്ധ്യരാഗമിതൊരു ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ദേവ് കൃഷ്ണ കെ ജെ യേശുദാസ്
244 സോപാനം തന്നിൽ ജൂനിയർ മാൻഡ്രേക്ക് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് ബിജു നാരായണൻ
245 പൂകാത്ത തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് സുജാത മോഹൻ, സതീഷ് ബാബു
246 പൈച്ചു പൈച്ചു പള്ളകത്തുന്നേ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
247 പോവുക നീ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
248 ഹൊയ്യാരേ ഹൊയ്യാരേ തുടിപ്പാട്ട് പി കെ ഹരിദാസ് മോഹൻദാസ് ബിജു നാരായണൻ
249 കമലദളം മൂടും - D1 ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
250 കമലദളം മൂടും - D2 ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
251 കളിചിരിതൻ പ്രായം - D ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
252 കളിചിരിതൻ പ്രായം - F ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ എസ് ചിത്ര
253 കളിചിരിതൻ പ്രായം - M ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
254 രാജയോഗം സ്വന്തമായ് ദി കാർ എസ് രമേശൻ നായർ സഞ്ജീവ് ലാൽ ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
255 ആതിരേ നീയല്ലാതാരുണ്ടെന്നെ ദി ഗുഡ് ബോയ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാപ്പി ലാഹ്‌രി കെ എസ് ചിത്ര
256 പകൽ മായും ദി ഗുഡ് ബോയ്സ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബാപ്പി ലാഹ്‌രി കെ എസ് ചിത്ര
257 ചിത്രവര്‍ണ്ണപ്പൂക്കളത്തില്‍ രണ്ടു തുമ്പികള്‍ ദേശാടന പക്ഷി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സണ്ണി സ്റ്റീഫൻ കെ എസ് ചിത്ര
258 ദൂരെയോ ശാന്തമാം - F നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
259 ദൂരെയോ ശാന്തമാം - M നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
260 വെള്ളിപ്പറവകൾ നഗരപുരാണം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
261 അറിയാതെ ഒരുനാള്‍ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
262 ഓരോ വസന്തം നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ജി വേണുഗോപാൽ
263 കുഴലൂതും മുളങ്കാവില്‍ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ സുജാത മോഹൻ
264 നിനക്കായ് കൊളുത്തിയ നിയോഗം മാത്യൂസ് കടമ്പനാട്, ആയിലൂർ അപ്പച്ചൻ ആന്റണി, മാർട്ടിൻ ടി കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ
265 ഈ തെന്നലും നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ദലീമ
266 താനേ പൊലിയും - F നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
267 താനേ പൊലിയും കൈത്തിരി നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
268 താനേ പൊലിയും കൈത്തിരി (m) നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
269 പൂനിലാവോ പാലാഴിയോ നീ വരുവോളം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
270 വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ - F ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
271 ഒരു വെണ്‍പിറാവ് - F ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ എസ് ചിത്ര
272 ഒരു വെണ്‍പിറാവ് - M ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
273 കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോഹമെന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
274 പുന്നാരം തുടിയെടുക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
275 വേനൽക്കൂടിനുള്ളിൽ - M ന്യൂസ് പേപ്പർ ബോയ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
276 എരികനലായ് സ്വയം പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി ബിജു നാരായണൻ
277 കുങ്കുമം ചാർത്തുമെൻ പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
278 രാക്കൂടുതട്ടി തകർത്ത് പൂത്തുമ്പിയും പൂവാലന്മാരും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
279 ആട്ടുതൊട്ടിലിൽ നിന്നെ കിടത്തിയുറക്കി പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
280 ചിലുചിലെചിലച്ചും പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
281 തക് താങ്ക് തകിടതോം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ എസ് ചിത്ര
282 താരകം ദീപകം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
283 മിഴിനീർക്കടലോ ഹൃദയം പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ ജെ യേശുദാസ്
284 മിഴിനീർക്കടലോ ഹൃദയം - F പൂനിലാമഴ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ കെ എസ് ചിത്ര
285 വൺ സിപ് പൂനിലാമഴ സമീർ ലക്ഷ്മികാന്ത് പ്യാരേലാൽ അൽക്ക യാഗ്നിക്
286 ആകാശപ്പറവകൾ പോലെ പൂനിലാവ് ചൊവ്വല്ലൂർ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എൻ പി പ്രഭാകരൻ അശോകൻ
287 ഈ സന്ധ്യയും പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ, സുനന്ദ
288 ഒരു കഥ പറയാൻ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
289 ദേവഗാനം പോലെ - F പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
290 ദേവഗാനം പോലെ - M പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ ബിജു നാരായണൻ
291 നാണം ചൂടും പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
292 സ്വപ്നത്തിൻ പൂമരച്ചോട്ടിൽ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
293 സ്വാമീ ഗോസാമീ പൂമരത്തണലിൽ എസ് രമേശൻ നായർ രവീന്ദ്രൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , മാൽഗുഡി ശുഭ
294 ഇന്നുമമ്പിളി കൺതുറന്നത് ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
295 തൂവെണ്ണിലാവോ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
296 പാൽതെന്നലേ കുളിർപെയ്തുവാ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, ദലീമ
297 പീലിക്കമ്മലണിഞ്ഞവളെ ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
298 ഹായ് ഹായ് ഹായ് ഫാഷൻ പരേഡ് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിൽസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ
299 അനാദിഗായകൻ പാടുന്നു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജി മാർക്കോസ്
300 ഇത്ര മധുരിക്കുമോ പ്രേമം ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
301 ചിരിച്ചെപ്പ് കിലുക്കി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
302 മറന്നോ നീ നിലാവിൽ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ എസ് ചിത്ര
303 മറന്നോ നീ നിലാവിൽ - M ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
304 മാമവ മാധവ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
305 വാതിൽ തുറക്കൂ നീ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
306 വാതിൽ തുറക്കൂ നീ - M ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ യൂസഫലി കേച്ചേരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ്
307 കുക്കു കുക്കു കൂകിപ്പാടാന്‍ ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
308 സായാഹ്നമേഘത്തിന്‍ ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
309 സായാഹ്‌നമേഘത്തിൻ - M ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് രവികൃഷ്ണൻ
310 സ്വതന്ത്ര ഭാരത ധരണി ഭാരതീയം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കോറസ്
311 അമ്പിളി മഞ്ചലിലോ ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
312 ദൂരതാരദീപമേ - F ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
313 ദൂരതാരദീപമേ - M ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
314 പാൽച്ചുണ്ടിൽ ചന്തം ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
315 മിന്നാരം കുരുന്നേ ഭാവാർത്ഥം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
316 ആശാമരത്തിന്‍റെ അതിരംതലയ്ക്കെ ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, മിൻമിനി
317 തല ചായ്ക്കാനൊരു ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ജോൺസൺ ശ്രീധരൻ മുണ്ടങ്ങാട്‌, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ, ക്രിസ്റ്റഫർ
318 വിഷ്ണുഭഗവാന്‍റെ കാരുണ്യം ഭൂതക്കണ്ണാടി കൈതപ്രം ജോൺസൺ സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
319 കതിരൊളി കുഞ്ഞു തിങ്കൾ - F ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
320 കതിരൊളി കുഞ്ഞു തിങ്കൾ - M ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
321 കുങ്കുമ മലരിതളേ ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ
322 പൊൻകണിമലരോ കനവോ ഭൂപതി ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
323 ആരു നീ ഭദ്രേ മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സിന്ധുദേവി
324 ചിറകു തേടുമീ സ്വരം മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ ജി വേണുഗോപാൽ
325 മഞ്ഞിൻ മാർഗഴിത്തുമ്പി മന്ത്രമോതിരം എസ് രമേശൻ നായർ ജോൺസൺ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
326 അങ്കം ജയിച്ചേ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ മനോ, കോറസ്
327 നേര്‍ച്ച കുങ്കുമ പൂ കൊരുക്കും മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ ജി വേണുഗോപാൽ, കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ
328 പെരുമത്തുടി കൊട്ടി വരുന്നേ മന്നാടിയാർ പെണ്ണിന് ചെങ്കോട്ട ചെക്കൻ പി കെ ഗോപി രവീന്ദ്രൻ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
329 റോജ ചിന്ന റോജ മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
330 സ്നേഹസാന്ദ്രമാം - D മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
331 സ്നേഹസാന്ദ്രമാം - F മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര
332 സ്നേഹസാന്ദ്രമാം - M മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
333 സ്വർണ്ണച്ചേല ഞൊറിഞ്ഞു മാണിക്യക്കൂടാരം ചിറ്റൂർ ഗോപി നിസരി ഉമ്മർ കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
334 എങ്ങാണെൻ അമ്മേ മാനസം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
335 മുത്തേ നിന്നെ തേടി ചിപ്പിക്കുള്ളില്‍ മാനസം കൈതപ്രം ജോൺസൺ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം, മിൻമിനി
336 വാവാവോ വാവുറങ്ങ് - F മാനസം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
337 വാവാവോ വാവുറങ്ങ് - M മാനസം കൈതപ്രം ജോൺസൺ പ്രദീപ് സോമസുന്ദരം
338 അമ്മാനം ചെമ്മാനം - F മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
339 അമ്മാനം ചെമ്മാനം അതിൽ അമ്പിളിക്കൂട് മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
340 ആരിരോ മയങ്ങൂ നീ പൂവേ മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ബിജു നാരായണൻ
341 കതിരോലത്തുമ്പി - D മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
342 കതിരോലത്തുമ്പി - F മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
343 ചന്ദനത്തിൻ ഗന്ധമോലും മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര ശ്രീനിവാസ്
344 നിമിഷദലങ്ങളിൽ നീ മായപ്പൊന്മാൻ എസ് രമേശൻ നായർ മോഹൻ സിത്താര സുജാത മോഹൻ
345 അന്നൊരു രാവിൽ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
346 ആരാരോ വിജനതയിൽ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
347 ആരാരോ വിജനതയിൽ - M മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
348 ഏഴേഴു സാഗരങ്ങൾ താണ്ടി മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
349 വിരൽത്തുമ്പിലാരോ മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
350 വിരൽത്തുമ്പിലോരോ - M മാസ്മരം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
351 കാണാക്കടലിൽ മൂന്നു കോടിയും 300 പവനും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
352 ആലിപ്പഴം പെറുക്കാൻ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ എസ് ജാനകി, എസ് പി ഷൈലജ
353 ചിറകാട്ടിക്കിളി പൂക്കള്‍ മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
354 തിത്തിത്തൈതാളം മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ ഭവതരിണി, ലേഖ ആർ നായർ
355 ത്രിലോകം തിളങ്ങും മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ എസ് ചിത്ര
356 മിന്നാമിനുങ്ങും മയിൽക്കണ്ണിയും മൈ ഡിയർ കുട്ടിച്ചാത്തൻ ബിച്ചു തിരുമല ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
357 കനി തിന്നാൻ മോക്ഷം കെ ജയകുമാർ ബൈജു അഞ്ചൽ ലക്ഷ്മി രംഗൻ
358 കണ്ണീർപ്പാടം തേടി രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
359 കിളുന്നു പെണ്ണിൻ - D രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
360 കിളുന്നു പെണ്ണിൻ - M രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
361 ചന്ദനവർണ്ണപ്പൊട്ടിട്ടും രാജതന്ത്രം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
362 കുടകുമേട്ടിൽ രാരിച്ചന്റെ രാജയോഗം ചിറ്റൂർ ഗോപി കോഴിക്കോട് യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സ്വർണ്ണലത
363 മൊഞ്ചുള്ള മഞ്ചാടി രാരിച്ചന്റെ രാജയോഗം ചിറ്റൂർ ഗോപി കോഴിക്കോട് യേശുദാസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, സ്വർണ്ണലത, സിന്ധുദേവി
364 കാലത്തെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് - D റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
365 കാലത്തെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് - M റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
366 തങ്കക്കടമിഴി റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി മലേഷ്യ വാസുദേവൻ, സുജാത മോഹൻ
367 നീലരാവിൽ റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി മാൽഗുഡി ശുഭ, സിന്ധു പ്രേംകുമാർ
368 പത്മരാഗമായ് റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി എം ജി ശ്രീകുമാർ
369 ഹയ്യട എന്തൊരു റെയ്ഞ്ചർ ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ രാജാമണി സ്വർണ്ണലത
370 ഉരുകിയുരുകിയെരിയുമീ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
371 കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
372 കുങ്കുമമോ നിലാപ്പുഴയിൽ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ, കെ എസ് ചിത്ര
373 കുറുമാലിക്കുന്നിന് മേലെ ലേലം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ഔസേപ്പച്ചൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ ബി സുജാത
374 മഞ്ഞല മൂടും ചെണ്ടോ വംശം ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
375 ആത്മാവില്‍ തേങ്ങുന്നല്ലോ വാചാലം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
376 കണ്ണാടിയാറ്റില്‍ അവൾ വാചാലം കൈതപ്രം ജോൺസൺ മിൻമിനി
377 പരാഗമായ് പൊഴിയുന്നു - F വാചാലം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
378 പരാഗമായ് പൊഴിയുന്നു തേൻനിലാപ്പൂക്കൾ വാചാലം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
379 മിണ്ടണ്ട മിണ്ടണ്ട വാചാലം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ, ബാബു
380 അനുപമ സ്നേഹ ചൈതന്യമേ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ജോസ് കല്ലുകുളം വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
381 ആകാശങ്ങളിൽ വാഴും വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
382 ഒക്കേല ഒക്കേല വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗംഗൈ അമരൻ വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
383 ദൂരെ മാമരക്കൊമ്പിൽ - F വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ കെ എസ് ചിത്ര
384 ദൂരെ മാമരക്കൊമ്പിൽ - M വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ
385 മാണിക്ക്യക്കല്ലാൽ മേഞ്ഞു മെനഞ്ഞേ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, സ്വർണ്ണലത
386 വെള്ളിനിലാ തുള്ളികളോ വർണ്ണപ്പകിട്ട് ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി വിദ്യാസാഗർ എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
387 ഓ മൈ ലവ്ലി 1 ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
388 ഓ മൈ ലവ്ലി 2 ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
389 കിക്കിലുക്കം - F ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ എസ് ചിത്ര
390 കിക്കിലുക്കം - M ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
391 തങ്കത്തേരിൽ ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത മോഹൻ
392 വാസന്തചന്ദ്രലേഖേ ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്
393 ഹംബുൽബുലെ ശാന്തിപുരം തമ്പുരാൻ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് മനോ
394 താളം തുള്ളി ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, രവീന്ദ്രൻ
395 പാടും വാനമ്പാടി - F ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
396 പാടും വാനമ്പാടി - M ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
397 പുത്തൻ പുലരി വരും ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ജി വേണുഗോപാൽ
398 ശാരോൺവനിയിലെ ശിബിരം ജോർജ് തോമസ്‌ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ, കെ എസ് ചിത്ര
399 അമ്മിണീ പൊന്നമ്മിണീ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
400 തിങ്കൾ തേരിറങ്ങി വാ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സ്വർണ്ണലത
401 മാറിലെ മൺകുടിലിൽ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
402 രാത്രിലില്ലിപ്പൂവിന്‍ ചുണ്ടില്‍ ശോഭനം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ, മനോ
403 നീലമേഘമേ പനിനീര്‍മഴയായ് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
404 വരവായ് വരവായ് സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
405 ഞാലിപുരയ്ക്കലെ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കലാഭവൻ മണി, കോറസ്
406 ദേവി എന്നും നീയെൻ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്, കെ എസ് ചിത്ര
407 പൂവാൽത്തുമ്പീ സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
408 മാമ്പുളളി മറുകുള്ള സമ്മാ‍നം കൈതപ്രം ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ
409 ഒന്നും ഒന്നും രണ്ട് സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, കലാഭവൻ സൈനുദ്ദീൻ, മണിയൻപിള്ള രാജു
410 പിറന്നൊരീ മണ്ണും(F) സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
411 പിറന്നൊരീ മണ്ണും(M) സയാമീസ് ഇരട്ടകൾ ബിച്ചു തിരുമല എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ
412 കുളക്കോഴി കുണുക്കിട്ടു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര
413 മഞ്ജുനൂപുരശിഞ്ജിതത്തൊടു സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
414 ശാരോണിൻ പനീർപ്പൂ ചൂടി വരൂ സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, കെ ജെ യേശുദാസ്
415 സന്ധ്യ കൊളുത്തിയ സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
416 ഹൃദയത്തിൽ തേന്മഴ സാഫല്യം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
417 കുട്ടനാടന്‍ കായലില്‍ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഔസേപ്പച്ചൻ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
418 പ്രണയാര്‍ദ്ര മോഹജതികള്‍ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ ബിജു നാരായണൻ, കോറസ്
419 രാക്കിളികള്‍ (F) സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ എസ് ചിത്ര
420 രാക്കിളികള്‍ (M) സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
421 വാചം ശ്രിണൂമേ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം ട്രഡീഷണൽ ഔസേപ്പച്ചൻ ലഭ്യമായിട്ടില്ല
422 സംക്രമ പൂന്തിങ്കളെ സുവർണ്ണ സിംഹാസനം കൈതപ്രം ഔസേപ്പച്ചൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
423 ആവാരം പൂവിന്മേൽ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് ബിജു നാരായണൻ, സുജാത മോഹൻ
424 ഓണത്തുമ്പീ പാടൂ - F സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് സുജാത മോഹൻ
425 ഓണത്തുമ്പീ പാടൂ ഓരോ രാഗം നീ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
426 മറുമൊഴി തേടും സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
427 ഹോലീ ഹോലീ സൂപ്പർമാൻ എസ് രമേശൻ നായർ എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
428 മോഹം പൂത്ത മേനിയില്‍ സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ദലീമ
429 സംഗീതമാണു സ്നേഹ സാന്ത്വനം പി കെ ഗോപി എം ജി ശ്രീകുമാർ, രാധികാ തിലക്
430 സുന്ദര സ്വപ്നത്തിന്‍ പൂംചിറകില്‍ (D) സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ, ദലീമ
431 സുന്ദര സ്വപ്നത്തിന്‍ പൂഞ്ചിറകില്‍ [M] സ്നേഹ സാന്ത്വനം രമേഷ് മണിയത്ത് വിജയകുമാർ ബിജു നാരായണൻ
432 അന്തിപ്പൂമാനം എന്നെ തേടാറുണ്ടോ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
433 എന്തേ പുതുവസന്തമേ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര സ്വർണ്ണലത
434 കണിവാകപ്പൂവേ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ എസ് ചിത്ര
435 തുടു തുടിയ്ക്കണ മലയടിവാരം സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര ജി വേണുഗോപാൽ
436 മുത്തുമകളെ സ്നേഹദൂത് കൈതപ്രം മോഹൻ സിത്താര കെ ജെ യേശുദാസ്
437 പീലിച്ചുണ്ടില്‍ പൂക്കും സംഗീതം സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര
438 മാരിക്കിളിയേ ചെറുചെറു സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ സുജാത മോഹൻ, എം ജി ശ്രീകുമാർ
439 മൗനമായി മനസ്സിൽ സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
440 ശുഭരാഗം ശ്രുതിലോലം സ്നേഹസിന്ദൂരം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ്
441 *തുടികൊട്ടി ചാഞ്ചാട്ടം സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് മനോ, പ്രഭാകർ, കോറസ്
442 ഏതോ പാതയിൽ - F സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര
443 ഏതോ പാതയിൽ - M സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് എം ജി ശ്രീകുമാർ
444 മഞ്ഞുമലരേ മധുമാസമായ് സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ
445 സ്വരചന്ദ്രികേ ശുഭാലാപമായ് സ്വന്തം മകൾക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
446 ഭൂതനാഥാ നമസ്തേ സ്വാമി ആൽബം ആർ കെ ദാമോദരൻ ടി എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
447 കണ്ണാടി മാളികക്കെട്ടിലെ മുറ്റത്തു ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, എം ജി ശ്രീകുമാർ
448 പനിമതി ബിംബമിറങ്ങിയ പുഴയിൽ ഹിറ്റ്ലർ ബ്രദേഴ്സ് കൈതപ്രം എസ് പി വെങ്കടേഷ് കെ എസ് ചിത്ര, ബിജു നാരായണൻ