ഗംഗൈ അമരൻ

Gangai Amaran
Gangai amaran
എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ: 1
സംഗീതം നല്കിയ ഗാനങ്ങൾ: 54
ആലപിച്ച ഗാനങ്ങൾ: 1

പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ഇളയരാജയുടെ സഹോദരനും, തമിഴ് ചലച്ചിത്ര രംഗത്തെ മികച്ച ഗാനരചയിതാവുമായ ഗംഗൈ അമരൻ, 'ഹലോ മദ്രാസ് ഗേൾ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീത ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു.