ഹലോ മദ്രാസ് ഗേൾ

Released
Hello madras girl
കഥാസന്ദർഭം: 

യാദൃച്ഛികമായി കണ്ടുമുട്ടുന്ന രണ്ടു സഹോദരങ്ങൾ, തങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഇല്ലാതാക്കിയ  ഒരു പൊതു ശത്രുവിനെ വകവരുത്താൻ ഒരുമിക്കുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 24 January, 1983