മൂർത്തി മൂവീസ്

Moorthy Movies

Outdoor Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മുളമൂട്ടിൽ അടിമ പി കെ ജോസഫ് 1985
വെപ്രാളം മേനോൻ സുരേഷ് 1984
മനസ്സേ നിനക്കു മംഗളം എ ബി രാജ് 1984
സ്വർണ്ണഗോപുരം എ ബി അയ്യപ്പൻ നായർ 1984
തത്തമ്മേ പൂച്ച പൂച്ച ബാലു കിരിയത്ത് 1984
കാത്തിരുന്ന ദിവസം പി കെ ജോസഫ് 1983
ബെൽറ്റ് മത്തായി ടി എസ് മോഹൻ 1983
ഹലോ മദ്രാസ് ഗേൾ ജെ വില്യംസ് 1983
മഹാബലി ജെ ശശികുമാർ 1983
ജംബുലിംഗം ജെ ശശികുമാർ 1982
നാഗമഠത്തു തമ്പുരാട്ടി ജെ ശശികുമാർ 1982
ഇത്തിക്കര പക്കി ജെ ശശികുമാർ 1980
കണ്ണുകൾ പി ഗോപികുമാർ 1979
ശരപഞ്ജരം ടി ഹരിഹരൻ 1979
വെള്ളായണി പരമു ജെ ശശികുമാർ 1979
മദനോത്സവം എൻ ശങ്കരൻ നായർ 1978
ഇതാ ഒരു മനുഷ്യൻ ഐ വി ശശി 1978
സീമന്തിനി പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1978
ജയിക്കാനായ് ജനിച്ചവൻ ജെ ശശികുമാർ 1978
അടിമക്കച്ചവടം ടി ഹരിഹരൻ 1978