മനസ്സേ നിനക്കു മംഗളം

Manasse Ninakku Mangalam
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 

manase ninak mangalam movie poster