കെ ഡി സതീശൻ

KD Satheeshan
Date of Death: 
ചൊവ്വ, 28 July, 2020
കെ ഡി സതീഷ്, സതീഷ്
സുരേഷ് മഹൽ
ജോയ് സ്റ്റുഡിയോ