ഓഡിയോഗ്രാഫി

Displaying 1 - 85 of 85
ലാൽ മീഡിയ
കെ എൻ അപ്പുക്കുട്ടൻ, ഉദയ
Arun Varma Thampuran
അരുൺ വർമ്മ
പ്രസാദ് 70 എം എം
Rajakrishnan-Audiography
രാജകൃഷ്ണൻ എം ആർ
വിസ്മയാ മാക്സ്
മെരിലാന്റ്
ടി കൃഷ്ണനുണ്ണി, ചിത്രാഞ്ജലി
കെ ഡി സതീഷ്, സതീഷ്
എ ബി ജുബിൻ, ജുബിൻ എ ബി
എ വി എം സ്റ്റുഡിയോ
സൗണ്ട് എഡിറ്റർ
ചിത്രാഞ്ജലി
കമൽ റെക്കോർഡിംഗ് തിയേറ്റർ, റോമൻ സിനി സർവീസ്
ശങ്കർ, എൻ ശങ്കർ, പല്ലവി ആർട്‌സ്, കോദണ്ഡപാണി
ശബ്ദമിശ്രണം
എസ് ബാബു, എ വി എം - സി
വിസ്മയമാക്സ്
സൗണ്ട് ഫാക്ടറി
ജി സ്റ്റുഡിയോസ്
പ്രസാദ് 70 എം എം
രങ്കനാഥ് രവി
റബീഷ് ബി ആർ
എ എസ് ലക്ഷ്മീനാരായണൻ
വോയിസ് വിഷൻ സ്റ്റുഡിയോ
വിഷ്ണു ഗോവിന്ദ്
Sridhar.H
മീഡിയ ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഷാജി മാധവ്
സന്ദീപ് ശ്രീധർ
ഒക്ടാവിയ സ്റ്റുഡിയോ
ചിത്രാഞ്ജലി
സെയ്ഫ് ജോ