രാജ്കുമാർ

Rajkumar (Actor)
രാജ്കുമാർ സേതുപതി

തമിഴ് നിർമ്മാതാവ് ഷണ്മുഖരാജേശ്വര സേതുപതിയുടേയും ലീലാറാണിയുടേയും മകൻ.തമിഴ് മലയാളം നടി ലത ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജ്യേഷ്ഠസഹോദരിയും ശ്രീപ്രിയ ഭാര്യയുമാണ്.