പൂച്ചസന്യാസി

Released
Poocha Sanyasi
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 30 October, 1981