എനിക്കും ഒരു ദിവസം

Enikkum oru divasam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 21 October, 1982