എനിക്കും ഒരു ദിവസം

Released
Enikkum oru divasam
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 22 October, 1982