സെൻട്രൽ പിക്ചേഴ്സ്

നിർമ്മാണം

Distribution

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
കളിക്കളം സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1990
പൂമുഖപ്പടിയിൽ നിന്നെയും കാത്ത് ഭദ്രൻ 1986
മഴവിൽക്കാവടി സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1989
അകലത്തെ അമ്പിളി ജേസി 1985
ഈ ശബ്ദം ഇന്നത്തെ ശബ്ദം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1985
ഈറൻ സന്ധ്യ ജേസി 1985
അയ്യർ ദി ഗ്രേറ്റ് ഭദ്രൻ 1990
ക്ഷണക്കത്ത് ടി കെ രാജീവ് കുമാർ 1990
ഇനിയും കഥ തുടരും ജോഷി 1985
കൂടും തേടി പോൾ ബാബു 1985
മയൂരി സിംഗീതം ശ്രീനിവാസറാവു 1985
ഒന്നാനാം കുന്നിൽ ഓരടി കുന്നിൽ പ്രിയദർശൻ 1985
തമ്മിൽ തമ്മിൽ സാജൻ 1985
ഉപഹാരം സാജൻ 1985
ആയിരം കണ്ണുകൾ ജോഷി 1986
മലരും കിളിയും കെ മധു 1986
മിഴിനീർപ്പൂവുകൾ കമൽ 1986
അനാഥ ജെ ഡി തോട്ടാൻ, എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1970
ഭീകര നിമിഷങ്ങൾ എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1970
പളുങ്കുപാത്രം തിക്കുറിശ്ശി സുകുമാരൻ നായർ 1970