കരിനിഴൽ

Released
Karinizhal
കഥാസന്ദർഭം: 

കർക്കശക്കാരനും, ദുരഭിമാനിയുമായ ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ള പട്ടാളക്കാരൻ.  അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും മകളും.  മകൾ വീട്ടുജോലിക്കാരനായ പാവപ്പെട്ട യുവാവിനെ പ്രണയിക്കുന്നു.  അതറിയുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ, അവരുടെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിക്കുമോ, അതോ എതിർക്കുമോ?

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 14 April, 1971