കൗമുദി ഫിലിംസ് തിരുവനന്തപുരം

Kaumudi Films Thiruvananthapuram

Outdoor Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
നമ്മുടെ നാട് കെ സുകുമാരൻ 1990
മറ്റൊരാൾ കെ ജി ജോർജ്ജ് 1988
നമുക്കു പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകൾ പി പത്മരാജൻ 1986
പച്ചവെളിച്ചം എം മണി 1985
സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം രാജസേനൻ 1985
ഇരകൾ കെ ജി ജോർജ്ജ് 1985
ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്നപൂവേ ഭരതൻ 1984
ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നം വിപിൻ ദാസ് 1984
പാവം ക്രൂരൻ രാജസേനൻ 1984
മുത്തോടു മുത്ത് എം മണി 1984
കൂടെവിടെ? പി പത്മരാജൻ 1983
മറക്കില്ലൊരിക്കലും ഫാസിൽ 1983
ഒരു സ്വകാര്യം ഹരികുമാർ 1983
രചന മോഹൻ 1983
പൊന്മുടി എൻ ശങ്കരൻ നായർ 1982
ചിരിയോ ചിരി ബാലചന്ദ്രമേനോൻ 1982
നവംബറിന്റെ നഷ്ടം പി പത്മരാജൻ 1982
കാട്ടിലെ പാട്ട് കെ പി കുമാരൻ 1982
സ്നേഹപൂർവം മീര ഹരികുമാർ 1982
ഒരു വിളിപ്പാടകലെ ജേസി 1982