സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം

Soundaryappinakkam
തിരക്കഥ: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 January, 1985