സ്നേഹപൂർവം മീര

Released
Snehapoorvam Meera
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 October, 1982