വിജയ

Vijaya

Lab

Lab

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷംsort ascending
ശില്പി മോഹൻ രൂപ് 1995
കിലുക്കം പ്രിയദർശൻ 1991
ഇൻ ഹരിഹർ നഗർ സിദ്ദിക്ക് , ലാൽ 1990
രാജവാഴ്ച ജെ ശശികുമാർ 1990
മൂന്നാംപക്കം പി പത്മരാജൻ 1988
മണിവത്തൂരിലെ ആയിരം ശിവരാത്രികൾ ഫാസിൽ 1987
എന്റെ എന്റേതു മാത്രം ജെ ശശികുമാർ 1986
യുവജനോത്സവം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1986
അമ്പാടിതന്നിലൊരുണ്ണി ആലപ്പി രംഗനാഥ് 1986
ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല പി പത്മരാജൻ 1986
ഈ കൈകളിൽ കെ മധു 1986
അദ്ധ്യായം ഒന്നു മുതൽ സത്യൻ അന്തിക്കാട് 1985
നിങ്ങളിൽ ഒരു സ്ത്രീ എ ബി രാജ് 1984
മിനിമോൾ വത്തിക്കാനിൽ ജോഷി 1984
ഒരു സ്വകാര്യം ഹരികുമാർ 1983
ആന പി ചന്ദ്രകുമാർ 1983
സ്നേഹപൂർവം മീര ഹരികുമാർ 1982
അപരാധി പി എൻ സുന്ദരം 1977
വഴിവിളക്ക് പി ഭാസ്ക്കരൻ 1976
ആയിരം ജന്മങ്ങൾ പി എൻ സുന്ദരം 1976