എന്റെ എന്റേതു മാത്രം

Ente Entethu Mathram
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
ബാനർ: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 17 October, 1986

ente entheth mathram poster