അദ്ധ്യായം ഒന്നു മുതൽ

Adhyayam Onnu Muthal
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 27 September, 1985