ത്രിവേണി

Released
Thriveni
കഥാസന്ദർഭം: 

കെട്ടുവള്ളത്തിൽ ചരക്ക് വിറ്റു ജീവിക്കുന്ന നായകൻ. കായലിൽ കക്ക വാരിവിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന നായിക. അവർ തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുന്നു. നായികയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുപത് പിന്നിട്ട വയസ്സനായ മുതലാളി. സാഹചര്യം നായകനെയും നായികയെയും കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് അകറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ, നായികയ്ക്ക് വയസ്സൻ മുതലാളിയെ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ജോലി നിമിത്തം നാടുവിട്ട നായകൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തന്റെ കാമുകിയെ കാണുന്നത് വയസ്സന്റെ ഭാര്യയായിട്ടും, ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയായിട്ടുമാണ്.ഒരിക്കൽ അകറ്റി നിർത്തിയ അതേ സാഹചര്യം നായകനെയും, നായികയെയും ഒന്നിപ്പിക്കുമോ?
 

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 4 December, 1970