രചന

Released
Rachana
കഥാസന്ദർഭം: 

പുതിയ കഥാപരിസരങ്ങൾ തേടുന്ന ഒരെഴുത്തുകാരൻ തൻ്റെ ഭാര്യയുടെ കീഴ്ജീവനക്കാരന് അവരോടു തോന്നുന്ന ഇഷ്ടം  സാധ്യതയായി കാണുന്നു. കീഴ്ജീവനക്കാരനോട്  പ്രണയം അഭിനയിക്കാൻ അയാളും ഭാര്യയും ചേർന്ന് നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനിവാര്യമായ ദുരന്തത്തിലേക്ക് അവരെ നയിക്കുന്നു.  

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 10 March, 1983

iARb6yErHyI