ഒരു കൊച്ചു സ്വപ്നം

Oru Kochu Swapnam
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 2 March, 1984

oru kochu swapnam movie poster