അനിയത്തിപ്രാവ്

Released
Aniyathipravu
കഥാസന്ദർഭം: 

അഗാധമായി പരസ്പരം പ്രണയത്തിലായ സുധീഷും മിനിയും ഇരുവരുടെയും കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ബന്ധത്തിന് എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതോടെ നിസ്സഹായരാവുന്നു.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
150മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Wednesday, 26 March, 1997