രാജതന്ത്രം

Released
Rajathanthram
കഥാസന്ദർഭം: 

ബിസിനസിൽ പങ്കാളികളും ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കളുമായ രണ്ടുപേരിൽ ഒരാളുടെ മരണശേഷം അപരൻ തന്റെ സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തിനായി കരുക്കൾ നീക്കുന്നതും തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവപരമ്പരകളും ആണ് ചിത്രത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Thursday, 25 December, 1997