ഇതാ ഒരു സ്നേഹഗാഥ

Itha oru snehagatha
സംഭാഷണം: 
നിർമ്മാണം: 
Tags: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
135മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 August, 1997

Itha oru snehagadha movie poster