1980 ലെ ഗാനങ്ങൾ

Sl No. ഗാനം ചിത്രം/ആൽബം രചന സംഗീതം ആലാപനം
1 കുമ്മാട്ടിക്കളി കാണാൻ അകലങ്ങളിൽ അഭയം ആർ കെ ദാമോദരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
2 തിരുവൈക്കത്തപ്പാ ശ്രീ മഹാദേവാ അകലങ്ങളിൽ അഭയം ആർ കെ ദാമോദരൻ ജി ദേവരാജൻ വാണി ജയറാം
3 മുഖശ്രീ വിടർത്തുന്ന കൗമാരം അകലങ്ങളിൽ അഭയം ആർ കെ ദാമോദരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
4 തുമ്പപ്പൂത്താലങ്ങളില്‍ തൂമലര്‍ പുഞ്ചിരി അഗ്നിക്ഷേത്രം മധു ആലപ്പുഴ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
5 പൊൻകമലങ്ങളും പൂന്തേനല്ലിയും അഗ്നിക്ഷേത്രം മധു ആലപ്പുഴ കെ ജെ ജോയ് എസ് ജാനകി
6 മഞ്ഞപ്പളുങ്കില്‍ കടഞ്ഞെടുത്ത അഗ്നിക്ഷേത്രം മധു ആലപ്പുഴ കെ ജെ ജോയ് പി സുശീല
7 ഓണവില്ലിൻ താളവും അങ്ങാടി ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം വാണി ജയറാം
8 കണ്ണും കണ്ണും തമ്മിൽ തമ്മിൽ അങ്ങാടി ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
9 കന്നിപ്പളുങ്കേ അങ്ങാടി ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം പി സുശീല, കോറസ്
10 പാവാട വേണം മേലാട വേണം അങ്ങാടി ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
11 ഒരു മയിൽപ്പീലിയായ് അണിയാത്ത വളകൾ ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
12 പടിഞ്ഞാറു ചായുന്നു സൂര്യന്‍ അണിയാത്ത വളകൾ ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
13 പിരിയുന്ന കൈവഴികൾ അണിയാത്ത വളകൾ ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
14 മടിയിൽ മയങ്ങുന്ന കുളിരോ അണിയാത്ത വളകൾ ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
15 ആതിരപ്പൂങ്കുരുന്നിനു അധികാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
16 താളം തുള്ളും താരുണ്യമോ അധികാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
17 വാസന്ത ദേവത വന്നൂ അധികാരം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
18 ഗോപുരവെള്ളരിപ്രാവുകള്‍ നാം അന്തപ്പുരം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് അമ്പിളി, കോറസ്
19 മാന്യമഹാജനങ്ങളേ അന്തപ്പുരം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് വാണി ജയറാം
20 മുഖക്കുരുക്കവിളിണയിൽ അന്തപ്പുരം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
21 എന്റെ മാനസഗംഗയിലിനിയും അഭിമന്യു സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
22 തത്തമ്മച്ചുണ്ടത്ത് ചിരി അഭിമന്യു സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
23 ഹൃദയം കാതോർത്തു നിൽക്കും അഭിമന്യു സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
24 പകൽ സ്വപ്നത്തിൻ അമ്പലവിളക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
25 മഞ്ഞപ്പട്ട് ഞൊറിഞ്ഞൂ വാനം അമ്പലവിളക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
26 വരുമോ വീണ്ടും അമ്പലവിളക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
27 വേരുകൾ ദാഹനീർ അമ്മയും മകളും ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ശ്യാം ജോളി എബ്രഹാം, ജെൻസി
28 കുയിലേ കുറുകുഴലൂതാൻ വാ അമ്മയും മകളും ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ശ്യാം എസ് ജാനകി
29 തത്തമ്മപ്പെണ്ണിനും അവൾ അമ്മയും മകളും ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ശ്യാം എസ് ജാനകി
30 പ്രിയസഖീ നീയെന്നെ അമ്മയും മകളും ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ശ്യാം ജോളി എബ്രഹാം
31 ഇളംതെന്നലോ അരങ്ങും അണിയറയും സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
32 പൊന്മുകിലിൻ പൂമടിയിലെ അരങ്ങും അണിയറയും സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
33 മാനിഷാദ മാനിഷാദ അരങ്ങും അണിയറയും സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ ജോളി എബ്രഹാം
34 അമ്മയെന്ന രണ്ടക്ഷരം അവൻ ഒരു അഹങ്കാരി ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് വിശ്വനാഥൻ അമ്പിളി
35 പൊന്നും കുല പൂക്കുല കെട്ടി അവൻ ഒരു അഹങ്കാരി ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ജോളി എബ്രഹാം, എൽ ആർ അഞ്ജലി, കോറസ്
36 സാന്ദീപനിയുടെ ഗുരുകുലമേ അവൻ ഒരു അഹങ്കാരി ബിച്ചു തിരുമല എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
37 ഉഷമലരികൾ തൊഴുതുണരും അശ്വരഥം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്യാം എസ് ജാനകി, കോറസ്
38 തുലാവര്‍ഷ മേളം അശ്വരഥം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്യാം എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
39 രാഗസംഗമം അശ്വരഥം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
40 കൃഷ്ണവർണ്ണമേനിയാർന്ന മേഘമേ ആഗമനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാധരൻ എസ് ജാനകി
41 തപ്പു കൊട്ടി തകിലു കൊട്ടി ആഗമനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാധരൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, ഉഷാ രവി
42 നന്തിയാർ വട്ടത്തിൻ ആഗമനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
43 നന്ത്യാർവട്ടത്തിൻ പൂവു കൊണ്ടേ ആഗമനം ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വിദ്യാധരൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
44 ഒരേ രാഗഗീതം ഓളങ്ങള്‍ തീര്‍ക്കും ആരോഹണം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം എസ് ജാനകി
45 മധുരം മധുരം മലരിന്‍ ആരോഹണം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
46 അമ്മേ മഹാമായേ ഇടിമുഴക്കം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം വാണി ജയറാം
47 ഓടിവാ കാറ്റേ പാടി വാ ഇടിമുഴക്കം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
48 കാലം തെളിഞ്ഞു പാടം കനിഞ്ഞു ഇടിമുഴക്കം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
49 മറഞ്ഞൂ ദൈവമാ വാനിൽ ഇടിമുഴക്കം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
50 ഇതിലെ ഇനിയും വരൂ ഇതിലെ വന്നവർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
51 പഞ്ചരത്നപ്രഭ തൂകും ഇതിലെ വന്നവർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം വാണി ജയറാം
52 വരുമോ മലർവനികളിൽ ഇതിലെ വന്നവർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം വാണി ജയറാം
53 ശാന്തമായ് പ്രേമസാഗരം ഇതിലെ വന്നവർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ
54 കൊമ്പന്‍ മീശക്കാരന്‍ ഇത്തിക്കര പക്കി ബിച്ചു തിരുമല പി എസ് ദിവാകർ സീറോ ബാബു , ലതിക, അമ്പിളി
55 താമരപ്പൂവനത്തിലെ ശാരികപ്പെണ്ണാളേ ഇത്തിക്കര പക്കി പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ പി എസ് ദിവാകർ സീറോ ബാബു , ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
56 തിങ്കൾക്കല തിരുമുടിയിൽ ചൂടും ഇത്തിക്കര പക്കി ബിച്ചു തിരുമല പി എസ് ദിവാകർ സി ഒ ആന്റോ, സീറോ ബാബു , ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
57 പതിനാലാം ബെഹറില് ഇത്തിക്കര പക്കി ബിച്ചു തിരുമല പി എസ് ദിവാകർ സീറോ ബാബു
58 മാസപ്പടിക്കാരെ മുന്നാലെ കെട്ടീ ഇത്തിക്കര പക്കി ബിച്ചു തിരുമല പി എസ് ദിവാകർ സി ഒ ആന്റോ, സീറോ ബാബു , ശ്രീലത നമ്പൂതിരി
59 വയനാടൻ മരമഞ്ഞൾ മുറിച്ച പോലെ ഇത്തിക്കര പക്കി ബിച്ചു തിരുമല പി എസ് ദിവാകർ പി ലീല, അമ്പിളി, കോറസ്
60 ഒന്നേ ഒന്നേ ഒന്നേ പോ ഇവർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ, കോറസ്, ഷെറിൻ പീറ്റേഴ്‌സ്, കെ പി ബ്രഹ്മാനന്ദൻ, സി ഒ ആന്റോ
61 വിന്ധ്യപർവ്വതസാനുവിങ്കൽ ഇവർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ, അമ്പിളി
62 വൃശ്ചികപ്പുലരി തൻ ഇവർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
63 വെള്ളിമണി നാദം ഇവർ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
64 ഉഷസ്സിന്റെ ഭൂപാളമുയര്‍ന്നൂ ഇവൾ ഈ വഴി ഇതു വരെ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് വാണി ജയറാം
65 താളം താളം താളം ഇവൾ ഈ വഴി ഇതു വരെ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
66 മനസ്സിന്റെ മന്ദാരച്ചില്ലയിൽ ഇവൾ ഈ വഴി ഇതു വരെ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
67 മൂടല്‍മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങിക്കയറിയ ഇവൾ ഈ വഴി ഇതു വരെ മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
68 വിളിക്കാതിരുന്നാലും വിരുന്നിനെത്തും ഇഷ്ടമാണു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ രാജശേഖരൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
69 ശിശിരരാത്രി ഉരുവിടുന്നു ഇഷ്ടമാണു പക്ഷേ ആലപ്പുഴ രാജശേഖരൻ നായർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
70 ഉണരൂ ഉണരൂ ഉഷാദേവതേ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
71 ഒന്നാനാം കുന്നിന്മേൽ കൂടുകൂട്ടും തത്തമ്മേ എയർ ഹോസ്റ്റസ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് സലിൽ ചൗധരി കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
72 കിനാവിൽ ഏദൻ തോട്ടം ഏദൻതോട്ടം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
73 കിനാവിൽ ഏദൻ തോട്ടം (ഫീമെയിൽ വേർഷൻ ) ഏദൻതോട്ടം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം പി സുശീല
74 ഇനി എന്റെ ഓമലിനായൊരു ഗീതം ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
75 കൂടുവെടിയും ദേഹിയകലും ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
76 ഭൂലോകത്തില്‍ പലപലനാട് ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ സി ഒ ആന്റോ, ജോളി എബ്രഹാം, ഷെറിൻ പീറ്റേഴ്‌സ്
77 മുറുകിയ ഇഴകളിൽ ഒരു വർഷം ഒരു മാസം പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ എസ് ജാനകി
78 കാർമുകിൽ ഓടിവരും ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ ഡോ പവിത്രൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
79 ജീവിതനൃത്തം ആടിവരും ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ ഡോ പവിത്രൻ കെ ജെ ജോയ് എസ് ജാനകി
80 ദൂരേ നീലവാനം ഏതോ പ്രേമഗാനം ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ ഡോ പവിത്രൻ കെ ജെ ജോയ് വാണി ജയറാം, ജോളി എബ്രഹാം
81 സ്വപ്നങ്ങൾക്കർത്ഥങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഓർമ്മകളേ വിട തരൂ ഡോ പവിത്രൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
82 ഒരു മുത്തു വീണ്ടും കൊഴിഞ്ഞു കടൽക്കാറ്റ് ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
83 ഒഴുകിയൊഴുകി ഒടുവിലീ പുഴയെവിടെ പോകും കടൽക്കാറ്റ് ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
84 നീയും നിന്റെ കിളിക്കൊഞ്ചലും കടൽക്കാറ്റ് ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
85 നീലനിലാവൊരു തോണി കടൽക്കാറ്റ് ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
86 കുടമുല്ലക്കാവിലെ കുസൃതിക്കാറ്റേ കരി പുരണ്ട ജീവിതങ്ങൾ ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
87 ദീപമുണ്ടെങ്കിൽ നിഴലു വരും കരി പുരണ്ട ജീവിതങ്ങൾ ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
88 നിമിഷം നിമിഷം കരി പുരണ്ട ജീവിതങ്ങൾ ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
89 ശബ്ദപ്രപഞ്ചം തിരയടിച്ചു എന്റെ കരി പുരണ്ട ജീവിതങ്ങൾ ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
90 കരിമ്പനക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കരിമ്പന ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
91 കരിമ്പാറകൾക്കുള്ളിലും കന്മദം കരിമ്പന ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
92 കൊമ്പിൽ കിലുക്കും കെട്ടി കരിമ്പന ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
93 പ്രണയം വിളമ്പും കരിമ്പന ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
94 തങ്കത്തിടമ്പല്ലേ കലിക ദേവദാസ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
95 വിണ്ണവർ നാട്ടിലെ കലിക ദേവദാസ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
96 ഈ നിമിഷം കാന്തവലയം ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
97 ഒരു സുഗന്ധം മാത്രം കാന്തവലയം ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
98 പള്ളിയങ്കണത്തിൽ ഞാനൊരു കാന്തവലയം ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ ശ്യാം എസ് ജാനകി
99 ശില്പി പോയാൽ ശിലയുടെ ദുഃഖം കാന്തവലയം ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
100 അക്കരെ നിന്നൊരു പെണ്ണ്‌ കാവൽമാടം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
101 തെയ്യം തെയ്യം തെയ്യനം കാവൽമാടം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
102 പൊന്നാര്യന്‍ പാടം കാവൽമാടം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
103 വയനാടൻ കുളിരിന്റെ കാവൽമാടം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, വാണി ജയറാം
104 തുലാഭാരമല്ലോ ജീവിതം കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതാ രാജു
105 പ്രഭാതഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ കൊച്ചു കൊച്ചു തെറ്റുകൾ ബിച്ചു തിരുമല ശ്യാം എസ് ജാനകി, കോറസ്
106 നീ മനസ്സായ് ഞാൻ വചസ്സായ് ചന്ദ്രബിംബം രവീന്ദ്രൻ വിലങ്ങൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
107 മഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കും ചന്ദ്രബിംബം രവീന്ദ്രൻ വിലങ്ങൻ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്
108 കടലിലെ പൊന്മീനോ ചന്ദ്രഹാസം ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
109 കളിവഞ്ചികളിൽ കര ചന്ദ്രഹാസം ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ കെ ജെ ജോയ് വാണി ജയറാം, കോറസ്
110 പുതുയുഗങ്ങളിൽ സുഖം ഇണകളിൽ ചന്ദ്രഹാസം ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ കെ ജെ ജോയ് വാണി ജയറാം
111 രതീ രജനീഗന്ധി ചന്ദ്രഹാസം ചിറയിൻകീഴ് രാമകൃഷ്ണൻ നായർ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
112 അഞ്ജനശ്രീധരാ ചാരുമൂർത്തേ ചാകര ട്രഡീഷണൽ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
113 കുളിര് ഹാ കുളിര് ചാകര ജി കെ പള്ളത്ത് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
114 സുഹാസിനീ സുഭാഷിണീ ചാകര ജി കെ പള്ളത്ത് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
115 കതിരാടും വയലിൽ ചാമരം പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
116 നാഥാ നീ വരും ചാമരം പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ജാനകി
117 വര്‍ണ്ണങ്ങള്‍ ചാമരം പൂവച്ചൽ ഖാദർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, ലതിക, ടോമി, റീബ
118 ഇത്തിരിപ്പൂവേ ചുവന്ന പൂവേ ചോര ചുവന്ന ചോര ജി കെ പള്ളത്ത് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
119 മനസ്സേ മനസ്സേ നിൻ മൗനതീരം ചോര ചുവന്ന ചോര ജി കെ പള്ളത്ത് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
120 ശിശിരപൗർണ്ണമി വീണുറങ്ങി ചോര ചുവന്ന ചോര ജി കെ പള്ളത്ത് ജി ദേവരാജൻ വാണി ജയറാം
121 സുലളിത പദവിന്യാസം ചോര ചുവന്ന ചോര മുല്ലനേഴി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
122 രജനീഗന്ധികള്‍ ഡാലിയാപ്പൂക്കൾ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ വാണി ജയറാം
123 സ്വപ്നഭൂവില്‍ ഡാലിയാപ്പൂക്കൾ കെ കെ വേണുഗോപാൽ കാഞ്ഞങ്ങാട് രാമചന്ദ്രൻ ജോളി എബ്രഹാം
124 എൻ മൂകവിഷാദം ആരറിയാൻ തളിരിട്ട കിനാക്കൾ ജമാൽ കൊച്ചങ്ങാടി ജിതിൻ ശ്യാം എസ് ജാനകി
125 നല്ലില പൊന്നില തേനില തളിരിട്ട കിനാക്കൾ ജമാൽ കൊച്ചങ്ങാടി ജിതിൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം, കോറസ്
126 വൈകി വന്ന വസന്തമെ തളിരിട്ട കിനാക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജിതിൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
127 ശാരികേ വരു നീ തളിരിട്ട കിനാക്കൾ പി ഭാസ്ക്കരൻ ജിതിൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
128 ഷബാബ് ലേകെ വോ തളിരിട്ട കിനാക്കൾ അയിഷ് കമൽ ജിതിൻ ശ്യാം മുഹമ്മദ് റാഫി
129 സാസേ ദിൽ ധോട് തളിരിട്ട കിനാക്കൾ അയിഷ് കമൽ ജിതിൻ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
130 അറിയാത്ത പുഷ്പവും - F തിരകൾ എഴുതിയ കവിത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല
131 അറിയാത്ത പുഷ്പവും അകലത്തെ പൂന്തേനും തിരകൾ എഴുതിയ കവിത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
132 പതിനേഴാം വയസ്സില്‍ തിരകൾ എഴുതിയ കവിത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
133 ബലേ ബലേ അസ്സാമി നീ തിരകൾ എഴുതിയ കവിത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ, എൽ ആർ ഈശ്വരി
134 ഹലോ ഡാർലിംഗ് നീ എന്റെ ലഹരി തിരകൾ എഴുതിയ കവിത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , റമോള
135 ഗാനമേ മനോജ്ഞ സൂനമേ തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
136 തേടും മിഴികളെ തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ വാണി ജയറാം
137 ലീലാതിലകം നനഞ്ഞു തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
138 വാസന്ത ചന്ദ്രലേഖേ തിരയും തീരവും യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
139 അഗ്നിസമുദ്രം തീക്കടൽ ബിച്ചു തിരുമല ഗുണ സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
140 അടിച്ചങ്ങു പൂസായി തീക്കടൽ ബിച്ചു തിരുമല ഗുണ സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്
141 എന്തെന്തു പാവനം തീക്കടൽ എ പി ഗോപാലൻ കുമരകം രാജപ്പൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
142 ചെപ്പും പന്തും തീക്കടൽ ബിച്ചു തിരുമല ഗുണ സിംഗ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
143 പൊന്നുരുക്കീ തട്ടണു മുട്ടണു തീക്കടൽ എ പി ഗോപാലൻ കുമരകം രാജപ്പൻ പി സുശീല
144 ഗലീലിയാ രാജനന്ദിനി തീനാളങ്ങൾ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
145 നീർച്ചോല പാടുന്ന തീനാളങ്ങൾ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
146 പൂക്കുറിഞ്ഞിക്കിളിക്കൊരു തീനാളങ്ങൾ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
147 സാരഥിമാർ നിങ്ങൾ തീനാളങ്ങൾ പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
148 ഇന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കുന്മാദം തീരം തേടുന്നവർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ വാണി ജയറാം
149 വിഷാദ സാഗരതിരകൾ തീരം തേടുന്നവർ സത്യൻ അന്തിക്കാട് എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
150 ഒരു സുന്ദരി തൻ ദിഗ്‌വിജയം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
151 കണ്മണീ ദിഗ്‌വിജയം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
152 കാമന്റെ കരകൗശലം ദിഗ്‌വിജയം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
153 മധുമാസ നികുഞ്ജത്തിൽ ദിഗ്‌വിജയം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
154 ഈ രാഗദീപം ദീപം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം വാണി ജയറാം
155 ഈ രാഗദീപം ദീപം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം പി സുശീല
156 ദൂരെ പ്രണയകവിത ദീപം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ
157 പവിഴവും മുത്തും ചൊരിഞ്ഞു ദീപം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്യാം വാണി ജയറാം
158 അരികേ അരികേ ദൂരം അരികെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
159 പാലരുവീ പാടി വരൂ ദൂരം അരികെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ എസ് ജാനകി
160 മലർത്തോപ്പിതിൽ കിളിക്കൊഞ്ചലായ് ദൂരം അരികെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
161 മാൻ കിടാവേ നിൻ നെഞ്ചും ദൂരം അരികെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ഇളയരാജ പി ജയചന്ദ്രൻ
162 വീണേ വീണേ മണിവീണേ നട്ടുച്ചയ്ക്കിരുട്ട് ദേവദാസ് ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
163 എന്നെ ഞാനെ മറന്നു നായാട്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം ജോളി എബ്രഹാം, എസ് ജാനകി
164 കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കിയിരിക്കാം നായാട്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
165 കാലമേ കാലമേ നായാട്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
166 പരിമളക്കുളിർ വാരിച്ചൂടിയ നായാട്ട് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
167 ഗോമേദക മണി മോതിരത്തിൽ പഞ്ചപാണ്ഡവർ (1980) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
168 തിരയുടെ ചിലങ്കകൾ പഞ്ചപാണ്ഡവർ (1980) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി സുശീല, പി ജയചന്ദ്രൻ
169 നിന്റെ ചിരിയോ പഞ്ചപാണ്ഡവർ (1980) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
170 മരണം രാത്രി പോൽ പഞ്ചപാണ്ഡവർ (1980) ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
171 കുറുമൊഴി കൂന്തലിൽ വിടരുമോ പപ്പു ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
172 തത്തപ്പെണ്ണേ തഞ്ചത്തിൽ വാ പപ്പു ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് പി സുശീല
173 പുഷ്യരാഗം നൃത്തമാടും പപ്പു ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
174 പൂ പൂ ഊതാപ്പൂ കായാമ്പൂ പപ്പു ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് വാണി ജയറാം, കോറസ്
175 മധുമലർത്താലമേന്തും പപ്പു ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
176 അഴകേ അഴകിന്നഴകേ പവിഴമുത്ത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
177 കനൽ മിഴികളിലെ പവിഴമുത്ത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
178 ചെല്ലം ചെല്ലം ചിത്തിരച്ചെല്ലം പവിഴമുത്ത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
179 കടലേഴും താണ്ടി വന്ന പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
180 ചഞ്ചലാക്ഷീ പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
181 തുളുനാടൻ പട്ടുടുത്ത പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
182 പാട്ടൊന്നു പാടുന്നേൻ പാണനാര് പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
183 പ്രേമഗായകാ ജീവനായകാ പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
184 മന്ദാരപൂങ്കാറ്റേ പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, പി സുശീല
185 സപ്‌തസ്വരങ്ങളുണര്‍ന്നൂ പാലാട്ട് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
186 അനുവാദമില്ലാതെ അകത്തുവന്നു പുഴ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
187 കിഴക്കൊന്നു തുടുത്താൽ പുഴ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
188 ചെപ്പടി വിദ്യ ഇതു വെറും ചെപ്പടി വിദ്യ പുഴ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
189 തപ്പോ തപ്പോ പൊന്മണിച്ചെപ്പോ പുഴ പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
190 എന്റെ മൺ കുടിൽ തേടിയെത്തി പ്രകടനം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
191 കള്ളിൻ കുടമൊരു പറുദീസ പ്രകടനം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ സി ഒ ആന്റോ, കോറസ്
192 കാരാഗൃഹം പ്രകടനം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
193 പ്രിയേ നിനക്കായ് സ്വരങ്ങൾ ചാർത്തി പ്രകടനം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
194 ആത്മാവിൻ സുമങ്ങൾ പ്രളയം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ വാണി ജയറാം
195 ആനന്ദം ജന്മസാഫല്യം പ്രളയം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ, അമ്പിളി
196 ദേവീ ദേവീ പ്രളയം സത്യൻ അന്തിക്കാട് എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
197 പലിശക്കാരന്‍ പത്രോസേ ബെൻസ് വാസു ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ പി ജയചന്ദ്രൻ
198 പൗർണ്ണമിപ്പെണ്ണേ വയസ്സെത്ര പെണ്ണേ ബെൻസ് വാസു ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
199 രാഗരാഗപ്പക്ഷീ ബെൻസ് വാസു ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
200 സ്വപ്നം സ്വയംവരമായ് ബെൻസ് വാസു ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
201 ആനന്ദനടനം തുടങ്ങാം ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല, വാണി ജയറാം
202 ഇലവംഗപൂവുകൾ ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
203 ചരിത്ര നായകാ ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല
204 ജഗൽ പ്രാണ നന്ദന ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
205 രാമ രാമ രാമ ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
206 രാമജയം ശ്രീ രാമജയം ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, കോറസ്
207 വർഷപ്പൂമുകിൽ ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കല്യാണി മേനോൻ, കോറസ്
208 സന്ധ്യാവിഹഗം പാടിയ രാഗം ഭക്തഹനുമാൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി വാണി ജയറാം
209 മകരവിളക്കേ മകര വിളക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ ജോയ് എൻ ശ്രീകാന്ത്
210 വസന്തത്തിൻ വിരിമാറിൽ മകര വിളക്ക് ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി കെ ജെ ജോയ് നിലമ്പൂർ കാർത്തികേയൻ
211 മഞ്ചാടിക്കുന്നിൽ മണിമുകിലുകൾ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല ജെറി അമൽദേവ് കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
212 മഞ്ഞണിക്കൊമ്പിൽ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല ജെറി അമൽദേവ് എസ് ജാനകി
213 മിഴിയോരം നനഞ്ഞൊഴുകും മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല ജെറി അമൽദേവ് കെ ജെ യേശുദാസ്
214 മിഴിയോരം നിലാവലയോ മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ബിച്ചു തിരുമല ജെറി അമൽദേവ് എസ് ജാനകി
215 എൻ അരുമ പെൺകിടാവേ മഞ്ഞ് മൂടൽമഞ്ഞ് മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ്
216 അജന്താശില്പങ്ങളിൽ മനുഷ്യമൃഗം പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി, കോറസ്
217 കസ്തൂരി മാൻമിഴി മനുഷ്യമൃഗം പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
218 സ്നേഹം താമരനൂലിഴയോ മനുഷ്യമൃഗം പാപ്പനംകോട് ലക്ഷ്മണൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
219 ഇതാണ് സത്യം മലങ്കാറ്റ് പൂവച്ചൽ ഖാദർ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
220 കറുമ്പിമലയില്‍ പതിഞ്ഞരാവില്‍ മലങ്കാറ്റ് പൂവച്ചൽ ഖാദർ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
221 വാസന്തമന്ദാനിലൻ മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ ബിച്ചു തിരുമല ചക്രവർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
222 വീണുടഞ്ഞ മിസ്റ്റർ മൈക്കിൾ ബിച്ചു തിരുമല ചക്രവർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്
223 ഉല്ലാസപ്പൂത്തിരികൾ കണ്ണിലണിഞ്ഞവളേ മീൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
224 സംഗീതമേ നിൻ പൂഞ്ചിറകിൽ മീൻ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
225 അളകയിലോ ആത്മവനികയിലോ മുത്തുച്ചിപ്പികൾ എ പി ഗോപാലൻ കെ ജെ ജോയ് എസ് ജാനകി
226 താളിക്കുരുവീ തേൻകുരുവീ മുത്തുച്ചിപ്പികൾ എ പി ഗോപാലൻ കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ
227 നല്ല മണ്ണെന്നും മുത്തുച്ചിപ്പികൾ എ പി ഗോപാലൻ കെ ജെ ജോയ് ജോളി എബ്രഹാം, ജെൻസി
228 മുത്തുകിലുങ്ങും ചെപ്പാണെടാ മുത്തുച്ചിപ്പികൾ എ പി ഗോപാലൻ കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
229 രഞ്ജിനീ രഞ്ജിനീ മുത്തുച്ചിപ്പികൾ എ പി ഗോപാലൻ കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
230 ആകാശഗംഗാ തീരത്ത് മൂർഖൻ ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
231 ശാരദ സന്ധ്യയ്ക്കു കുങ്കുമം ചാർത്തിയ മൂർഖൻ ബി മാണിക്യം എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
232 നീലക്കുട ചൂടീ മാനം മേള മുല്ലനേഴി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ സെൽമ ജോർജ്
233 മനസ്സൊരു മാന്ത്രികക്കുതിരയായ് മേള മുല്ലനേഴി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
234 അച്ഛനിന്നലെ വല്ലാത്തൊരക്കിടി പറ്റി യൗവനം ദാഹം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
235 അനുരാഗ സുധയാൽ യൗവനം ദാഹം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
236 കിളി കിളി പൈങ്കിളി യൗവനം ദാഹം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എസ് ജാനകി
237 തീരത്തു നിന്നും യൗവനം ദാഹം കണിയാപുരം രാമചന്ദ്രൻ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
238 ഇതാണു ജീവിത വിദ്യാലയം രജനീ ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
239 മാദകത്തിടമ്പുള്ള രജനീ ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
240 സ്നേഹത്തിൻ സന്ദേശഗീതമായ് രജനീ ഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
241 ഇതാണു ജീവിത വിദ്യാലയം രജനീഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
242 മാദകത്തിടമ്പേ മദിരാക്ഷി രജനീഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
243 സ്നേഹത്തിൻ സന്ദേശഗീതമായ് രജനീഗന്ധി യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, പി മാധുരി
244 അത്തപ്പൂ ചിത്തിരപ്പൂ തൃത്താപ്പൂ രാഗം താനം പല്ലവി എ പി ഗോപാലൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ ജെൻസി
245 കണ്ണുണ്ടെങ്കിലും കാണാതെ പോകും രാഗം താനം പല്ലവി എ പി ഗോപാലൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
246 നുകരാത്ത പൂവോ മാമ്പൂവോ രാഗം താനം പല്ലവി എ പി ഗോപാലൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
247 പാർവതി സ്വയംവരം രാഗം താനം പല്ലവി എ പി ഗോപാലൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
248 ഗോകുലനികുഞ്ജത്തിൽ രാജനർത്തകി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി
249 രാഗസാമ്രാജ്യ ദേവാലയത്തിലെ രാജനർത്തകി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
250 വസന്തനിദ്ര വെടിഞ്ഞു രാജനർത്തകി പി ഭാസ്ക്കരൻ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
251 ആശാലതയിലെ മുകുളങ്ങളേ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
252 ഈ താരുണ്യപ്പൂവിനു കൈ നീട്ടല്ലേ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
253 ചിറകുള്ള മേഘങ്ങളേ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
254 മാരന്റെ കോവിലിൽ ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
255 വിജയപ്പൂമാല ചൂടി ലാവ യൂസഫലി കേച്ചേരി ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി, കോറസ്
256 അറിഞ്ഞു നാം തമ്മില്‍ തമ്മില്‍ ലോറി പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി, കോറസ്
257 കന്നിപ്പൂവിനിന്നു കല്യാണം ലോറി പൂവച്ചൽ ഖാദർ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ ജോളി എബ്രഹാം, പി സുശീല
258 ഋതുലയമുണരുന്നു പുളകാവേശം ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീകുമാർ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
259 ചാംചച്ച ചൂംചച്ച ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീകുമാർ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
260 ഞാന്‍ രാജാ ഹേയ് ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീകുമാർ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
261 മദമിളകണു മെയ്യാകെ ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീകുമാർ ശങ്കർ ഗണേഷ് പി ജയചന്ദ്രൻ, എസ് ജാനകി
262 മയിലാടും മേടുകളില്‍ ലൗ ഇൻ സിംഗപ്പൂർ ഏറ്റുമാനൂർ ശ്രീകുമാർ ശങ്കർ ഗണേഷ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി സുശീല
263 ചന്ദനക്കുളിര്‍ വീശുന്ന മണിക്കാറ്റ് വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പി പി ശ്രീധരനുണ്ണി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, സി ഒ ആന്റോ
264 ഭൂതലം നിന്റെ ഭദ്രാസനം വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ പി പി ശ്രീധരനുണ്ണി എം ബി ശ്രീനിവാസൻ എസ് ജാനകി
265 പാലരുവിക്കരയിലെ വെടിക്കെട്ട് തേവന്നൂർ മണിരാജ് എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
266 മാനമിരുണ്ടൂ മഴക്കാറ്റരണ്ടൂ വെടിക്കെട്ട് തേവന്നൂർ മണിരാജ് എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
267 ഈ വട കണ്ടോ സഖാക്കളേ വൈകി വന്ന വസന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ
268 ഒരു പൂവിരന്നു അതു കൈയ്യിൽ വന്നു വൈകി വന്ന വസന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം വാണി ജയറാം
269 ഒരേ പാതയിൽ ഒരേ നിഴലു പോൽ വൈകി വന്ന വസന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
270 കാളിന്ദി വിളിച്ചാൽ വൈകി വന്ന വസന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം വാണി ജയറാം
271 വാസനയുടെ തേരിൽ വൈകി വന്ന വസന്തം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
272 എവിടെയോ കളഞ്ഞുപോയ കൗമാരം ശക്തി (1980) ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
273 ചന്ദനശിലകളിൽ അമ്പിളി ശക്തി (1980) ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, പി സുശീല
274 തെന്നലേ തൂമണം തൂകിവാ ശക്തി (1980) ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് എസ് ജാനകി
275 മിഴിയിലെങ്ങും നീ ചൂടും ശക്തി (1980) ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് എസ് ജാനകി, പി ഗോപൻ
276 മീശമുളച്ചപ്പം മൊതല് ശക്തി (1980) ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ഗോപൻ, കെ പി ചന്ദ്രമോഹൻ, ഗണേഷ്
277 ഓംകാരനാദാനു ശങ്കരാഭരണം വെട്ടുരി സുന്ദരരാമമൂർത്തി കെ വി മഹാദേവൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി
278 ദൊരഗുണാ ശങ്കരാഭരണം വെട്ടുരി സുന്ദരരാമമൂർത്തി കെ വി മഹാദേവൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , വാണി ജയറാം
279 ബ്രോചേവാരെവരുരാ ശങ്കരാഭരണം മൈസൂർ വാസുദേവാചാരി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , വാണി ജയറാം
280 മാണിക്യവീണാം ഉപലാളയന്തീം ശങ്കരാഭരണം മഹാകവി കാളിദാസൻ കെ വി മഹാദേവൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
281 മാനസസഞ്ചരരേ ശങ്കരാഭരണം സദാശിവ ബ്രഹ്മേന്ദർ വാണി ജയറാം
282 യേ തീരുഗ നനു ശങ്കരാഭരണം ഭദ്രാചല രാമദാസു കെ വി മഹാദേവൻ വാണി ജയറാം
283 രാഗം താനം പല്ലവി ശങ്കരാഭരണം വെട്ടുരി സുന്ദരരാമമൂർത്തി കെ വി മഹാദേവൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
284 ശങ്കരാ നാദശരീരാ പരാ ശങ്കരാഭരണം വെട്ടുരി സുന്ദരരാമമൂർത്തി കെ വി മഹാദേവൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
285 സാമജ വര ഗമന ശങ്കരാഭരണം വെട്ടുരി സുന്ദരരാമമൂർത്തി കെ വി മഹാദേവൻ എസ് ജാനകി, എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം
286 സാരിഗ രീഗപ ധാപാ ശങ്കരാഭരണം കെ വി മഹാദേവൻ എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , എസ് ജാനകി
287 കണ്ണുകൾ കണ്ണുകളിടഞ്ഞു ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം
288 വിരഹം വിഷാദാർദ്രബിന്ദു ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
289 സുന്ദരീ നിൻ തുമ്പു കെട്ടിയിട്ട ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
290 ഹിമശൈലസൈകത ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
291 എവിടെ തണൽ ശിശിരത്തിൽ ഒരു വസന്തം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
292 ഒരു ഗാനം അതിലഴകിടുമൊരു ശിശിരത്തിൽ ഒരു വസന്തം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
293 നെഞ്ചിൽ നെഞ്ചും ശിശിരത്തിൽ ഒരു വസന്തം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം എസ് ജാനകി, കോറസ്
294 സന്ധ്യ പോലെ കുങ്കുമം ശിശിരത്തിൽ ഒരു വസന്തം പൂവച്ചൽ ഖാദർ ശ്യാം വാണി ജയറാം
295 അയിഗിരിനന്ദിനി നന്ദിതമേദിനി ശ്രീദേവി ദർശനം ശ്രീ ആദി ശങ്കര ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
296 ചെന്തമിഴ് നാട്ടിലെ ശ്രീദേവി ദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
297 ജഗത്പൂജ്യേ ജഗത്വന്ദ്യേ ശ്രീദേവി ദർശനം പരമ്പരാഗതം ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
298 തിങ്കള്‍മുഖീ നിന്‍ പൂങ്കവിളിണയില്‍ ശ്രീദേവി ദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
299 ദേവീ അംബികേ മഹത്ദർശനം തരൂ ശ്രീദേവി ദർശനം കോന്നിയൂർ ഭാസ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, അമ്പിളി
300 ദേവീമയം സർവ്വം ദേവീമയം ശ്രീദേവി ദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
301 മണിവിപഞ്ചിക മായികതന്ത്രിയിൽ ശ്രീദേവി ദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
302 മാധവീ മധുമാലതീ ശ്രീദേവി ദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
303 യാതൊന്നിലടങ്ങുന്നു ശ്രീദേവി ദർശനം പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല, വാണി ജയറാം
304 ശ്രീമൂലഭഗവതി വാഴ്ക ശ്രീദേവി ദർശനം പരമ്പരാഗതം ജി ദേവരാജൻ പി ജയചന്ദ്രൻ, കോറസ്
305 രാജാവു നാടു നീങ്ങി സത്യം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
306 റംസാൻ ചന്ദ്രിക മെയ്യിൽ സത്യം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
307 വാചാലമായ നിമിഷങ്ങൾ സത്യം ബിച്ചു തിരുമല ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ യേശുദാസ്
308 സ്വപ്നം കണ്ടു ഞാൻ സത്യം ബിച്ചു തിരുമല എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി, കെ ജെ യേശുദാസ്
309 കുളിരിളം കാറ്റത്ത് തളിരില താളമിടും സരസ്വതീയാമം വെള്ളനാട് നാരായണൻ എ ടി ഉമ്മർ എസ് ജാനകി
310 നിന്നെ പുണരാൻ നീട്ടിയ കൈകളിൽ സരസ്വതീയാമം വെള്ളനാട് നാരായണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
311 പ്രകൃതീ നീയൊരു പ്രേമനികുഞ്ജം സരസ്വതീയാമം വെള്ളനാട് നാരായണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
312 ശ്രീരഞ്ജിനി സ്വരരാഗിണി സരസ്വതീയാമം വെള്ളനാട് നാരായണൻ എ ടി ഉമ്മർ കെ ജെ യേശുദാസ്
313 അമ്മയും മകളും സീത ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ വാണി ജയറാം
314 നാഴികകൾ തൻ ചങ്ങലകൾ സീത ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ ജോളി എബ്രഹാം
315 പ്രഭാതമെനിക്കു നീ പ്രിയദര്‍ശിനി സീത ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ പി ജയചന്ദ്രൻ
316 ആയിരം മാരിവിൽ സൂര്യദാഹം ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
317 തേരോട്ടം തേരോട്ടം സൂര്യദാഹം ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല
318 പങ്കജാക്ഷീ ഉണ്ണുനീലീ സൂര്യദാഹം ബിച്ചു തിരുമല ജി ദേവരാജൻ കോറസ്
319 ജന്മ ജന്മാന്തര സ്വത്ത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ജി ദേവരാജൻ ഹരിഹരൻ, പി മാധുരി
320 മായാമാളവഗൗള രാഗം സ്വത്ത് എം ഡി രാജേന്ദ്രൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
321 മുത്തിനു വേണ്ടി സ്വത്ത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
322 വിരഹിണി രാധ സ്വത്ത് കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കർ ജി ദേവരാജൻ പി മാധുരി
323 ആരംഭമെവിടെ അപാരതേ സ്വന്തമെന്ന പദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
324 കൂനാങ്കുട്ടിയെ സ്വന്തമെന്ന പദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം
325 നിറങ്ങളിൽ നീരാടുന്ന ഭൂമി സ്വന്തമെന്ന പദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്, വാണി ജയറാം
326 രാഗങ്ങൾ തൻ രാഗം സ്വന്തമെന്ന പദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം എസ് ജാനകി, കോറസ്
327 സന്ധ്യയാം മകളൊരുങ്ങീ സ്വന്തമെന്ന പദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ശ്യാം കെ ജെ യേശുദാസ്
328 അമ്പലത്തുളസിയുടെ പരിശുദ്ധി സ്വർഗ്ഗദേവത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ കെ ജെ യേശുദാസ്
329 കൃഷ്ണശിലാതല ഹൃദയങ്ങളേ സ്വർഗ്ഗദേവത മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എം എസ് വിശ്വനാഥൻ എസ് ജാനകി
330 തെച്ചിപ്പൂവേ മിഴി തുറക്കൂ ഹൃദയം പാടുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി
331 പ്രണയം വിരിയും ഹൃദയം പാടുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്
332 സിന്ദൂരപ്പൂംചുണ്ടിണയിലു ഹൃദയം പാടുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി മാധുരി
333 ഹൃദയം പാടുന്നു ഹൃദയം പാടുന്നു യൂസഫലി കേച്ചേരി കെ ജെ ജോയ് കെ ജെ യേശുദാസ്