ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി

Released
Salini Ente Koottukari
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 21 March, 1980