സുജാത മൂവി ടോൺ മദ്രാസ്

Sujatha Movie Tone, Madras

Studio

സിനിമ സംവിധാനം വര്‍ഷം
മഴക്കാറ് പി എൻ മേനോൻ 1973

Outdoor Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഹിസ് ഹൈനസ്സ് അബ്ദുള്ള സിബി മലയിൽ 1990
പാവം ക്രൂരൻ രാജസേനൻ 1984
ആശ അഗസ്റ്റിൻ പ്രകാശ് 1982
എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു ഭദ്രൻ 1982
ശ്രീമാൻ ശ്രീമതി ടി ഹരിഹരൻ 1981
ലാവ ടി ഹരിഹരൻ 1980
മുത്തുച്ചിപ്പികൾ ടി ഹരിഹരൻ 1980
ശാലിനി എന്റെ കൂട്ടുകാരി മോഹൻ 1980
ദിഗ്‌വിജയം എം കൃഷ്ണൻ നായർ 1980
വിൽക്കാനുണ്ട് സ്വപ്നങ്ങൾ എം ആസാദ് 1980
ഇതാ ഒരു തീരം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1979
ഇവിടെ കാറ്റിനു സുഗന്ധം പി ജി വിശ്വംഭരൻ 1979
സിംഹാസനം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി 1979
ഇനിയും കാണാം ചാൾസ് അയ്യമ്പിള്ളി 1979
പതിനാലാം രാവ് ശ്രീനി 1978
ബന്ധനം എം ടി വാസുദേവൻ നായർ 1978
ഞാൻ ഞാൻ മാത്രം ഐ വി ശശി 1978
ഗുരുവായൂർ കേശവൻ ഭരതൻ 1977
നിറകുടം എ ഭീം സിംഗ് 1977
വീട് ഒരു സ്വർഗ്ഗം ജേസി 1977

Sound Effects

സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്സ്

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ചെമ്പരത്തി പി എൻ മേനോൻ 1972