മഴക്കാറ്

Mazhakkaaru
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 3 August, 1973

mazhakkar movie poster