സുജാത റെക്കോർഡിംഗ് ഡിവിഷൻ

Sujatha Recording Division

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
മുകുന്ദേട്ടാ സുമിത്ര വിളിക്കുന്നു പ്രിയദർശൻ 1988

Sound Mixing

ശബ്ദസങ്കലനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോസ്പിറ്റൽ താഹ 1997