നന്ദനം

Released
Nandanam
കഥാസന്ദർഭം: 

ഗുരുവായൂരമ്പലത്തിനടുത്തുള്ള അമ്പലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിലെ തറവാട്ടമ്മയാണ് ഉണ്ണിയമ്മ. അവരെക്കൂടാതെ കുറച്ച് പരിചാരകർ മാത്രമാണ് ആ വീട്ടിലുള്ളത്. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബാലാമണിയോടാണ് ഉണ്ണിയമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുപ്പം കൂടുതലുള്ളത്. ഒരു ദിവസം ഉണ്ണിയമ്മയുടെ പേരക്കുട്ടിയായ മനു കുറച്ചു നാൾ തങ്ങാനായി അവിടെയെത്തുന്നു. ബാലാമണിയ്ക്കും മനുവിനും ഇടയിൽ ഒരടുപ്പം രൂപപ്പെടുന്നു.

Runtime: 
145മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
തിങ്കൾ, 2 December, 2002