സത്യം ഓഡിയോസ്

Satyam Audios

Song Recording

ഗാനലേഖനം

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ബോംബെ മിട്ടായി ഉമർ കരിക്കാട് 2011