വരയൻ

സംവിധാനം: 

സിജു വിൽസനെ നായകനാക്കി ജിജോ ജോസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ ചിത്രം നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രേമചന്ദ്രൻ എ ജി ആണ്.