അനീഷ് ഗോപാൽ

Aneesh Gopal

പോസ്റ്റർ ഡിസൈനറും അഭിനേതാവുമായ അനീഷ് ഗോപാൽ. യെല്ലോ ടൂത്ത് എന്ന ഡിസൈനർ കമ്പനി അനീഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതാണ്. സെക്കന്റ് ഷോ, കൂതറ , അഞ്ച് സുന്ദരികൾ ,എന്ന് നിന്റെ മൊയ്‌തീൻ, യൂ റ്റൂ ബ്രൂട്ടസ്, കോഹിന്നൂർ . ഗോദ , പുള്ളിക്കാരൻ സ്റ്റാറായി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെ പോസ്റ്റർ ഡിസൈനർ അനിഷായിരുന്നു. സെക്കന്റ് ഷോ , കൂതറ , കാമുകി തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്തു

Aneesh Gopal