മുകുന്ദൻ ഉണ്ണി അസ്സോസ്സിയേറ്റ്സ്

Released
Mukundan Unni Associates
കഥാസന്ദർഭം: 

ഇന്ത്യൻ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയിലെ പഴുതുകളെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പത്തിൽ ധനസമ്പാദനം നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വക്കീലിന്റെ തന്ത്രങ്ങളുടെ കഥയാണ് മുകുന്ദനുണ്ണി അസോസിയേറ്റ്സ്

നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
127മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 11 November, 2022