U/A

യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ പൊതുജനങ്ങൾക്കു കാണാനാകുന്ന സിനിമ. 12 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ കാണുന്നതിനു മാതാപിതാക്കളുടെ ഗുണദോഷവിവേചനം ആവശ്യമാണ്