പി ശ്രീകുമാർ

Name in English: 
P Sreekumar

കണ്ണൂർ ഡീലക്‌സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആയിരുന്നു ആദ്യമായി അഭിനയിച്ചത്, അതിനു ശേഷം കുറേ ചിത്രങ്ങളിൽ ചെറിയ വേഷങ്ങൾ ചെയ്തു. 

എം മുകുന്ദന്റെ സീത എന്ന നോവൽ അതേ പേരിൽ സിനിമയാക്കി സിനിമ നിര്‍മാതാവായി,പിന്നീട് നിർമിച്ച  ചിത്രമായിരുന്നു സ്വർണ്ണപക്ഷികൾ(ഈ സിനിമയിൽ ഭാര്യ വസന്തയുടെ പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്).