കയ്യും തലയും പുറത്തിടരുത്

Released
Kayyum Thalayum Purathidaruthu
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 8 February, 1985