ജി എസ് വിജയൻ

G. S. Vijayan

മലയാള ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ.  പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ടി. ഹരിഹരന്റെ സംവിധാന സഹായിയായിട്ടായിരുന്നു ജി. എസ്. വിജയന്റെ സിനിമാപ്രവേശം. തുടർന്ന് പ്രിയദർശൻ, ഭദ്രൻ, വേണു നാഗവള്ളി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ സംവിധായകർക്കൊപ്പം   പ്രവർത്തിച്ചതിനുശേഷം 1989-ൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായ ചരിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി. തുടർന്ന് ആറ് സിനിമകൾ ജി എസ് വിജയൻ സംവിധാനം ചെയ്തു. 2000- ത്തിൽ സുരേഷ്ഗോപി നായകനായ കവർ സ്റ്റോറി സംവിധാനം ചെയ്തതിനുശേഷം പന്ത്രണ്ടുവർഷത്തോളം സിനിമയിൽ നിന്നും വിട്ടുനിന്ന വിജയൻ രഞ്ജിത്തിന്റെ തിരക്കഥയിൽ മമ്മൂട്ടി നായകനായ ബാവുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചുവന്നു.