എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു

Released
Ente Mohangal Poovaninju
തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 26 November, 1982