വാസന്തി

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം രാഗങ്ങൾ
1 ഇത്രമേൽ മണമുള്ള കെ ജയകുമാർ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ് മഴ മോഹനം, വാസന്തി