ഹംസാനന്ദി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 എവിടെയെന്‍ ദുഃഖം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ കെ എസ് ചിത്ര പഞ്ചപാണ്ഡവർ
2 ജ്വാലാമുഖികൾ തഴുകിയിറങ്ങി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ് പാഥേയം
3 താ തെയ് തകിട്ടതക ശ്രീ ത്യാഗരാജ ശ്രീ ത്യാഗരാജ കെ ജെ യേശുദാസ് എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു
4 ദൈവമെവിടെ ദൈവമുറങ്ങും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ് മിടുമിടുക്കി
5 ഭാമിനീ ഭാമിനീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ് ആദ്യത്തെ കഥ
6 വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാര വാതിൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ് അമ്മക്കിളിക്കൂട്
7 വേദം അണുവിലണുവില്‍ നാദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഇളയരാജ ശൈലജ അശോക് സാഗരസംഗമം
8 ശംഭുവിൻ കടുംതുടി ജി ദേവരാജൻ കളഭച്ചാർത്ത്
9 ഹേ കൃഷ്ണാ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജയചന്ദ്രൻ നിവേദ്യം

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ