ഹംസാനന്ദി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 എവിടെയെന്‍ ദുഃഖം കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി കെ എസ് ചിത്ര പഞ്ചപാണ്ഡവർ
2 ജ്വാലാമുഖികൾ തഴുകിയിറങ്ങി കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി ബോംബെ രവി കെ ജെ യേശുദാസ് പാഥേയം
3 താ തെയ് തകിട്ടതക ശ്രീ ത്യാഗരാജ ശ്രീ ത്യാഗരാജ കെ ജെ യേശുദാസ് എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു
4 ദൈവമെവിടെ ദൈവമുറങ്ങും ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം എസ് ബാബുരാജ് കെ ജെ യേശുദാസ് മിടുമിടുക്കി
5 പൂവുകൾ പെയ്യും (M) ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ് പട്ടാഭിഷേകം
6 പൂവുകൾ പെയ്യും(D) ബിച്ചു തിരുമല ബേണി-ഇഗ്നേഷ്യസ് കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ പട്ടാഭിഷേകം
7 ഭാമിനീ ഭാമിനീ വയലാർ രാമവർമ്മ എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ് ആദ്യത്തെ കഥ
8 വെണ്ണക്കൽ കൊട്ടാര വാതിൽ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി രവീന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ് അമ്മക്കിളിക്കൂട്
9 വേദം അണുവിലണുവില്‍ നാദം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ഇളയരാജ ശൈലജ അശോക് സാഗരസംഗമം
10 ശംഭുവിൻ കടുംതുടി ജി ദേവരാജൻ കളഭച്ചാർത്ത്
11 ഹേ കൃഷ്ണാ കൈതപ്രം ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജയചന്ദ്രൻ നിവേദ്യം

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ