പുന്നാഗവരാളി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ആയിരം തലയുള്ള ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം, ബി വസന്ത, ഗണേഷ് സർപ്പം
2 ചെമ്പനിനീർ പൂവേ എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര ദൂരദർശൻ പാട്ടുകൾ
3 തെക്കുംകൂറടിയാത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത അശ്വമേധം
4 പാൽക്കടലിൽ പള്ളി കൊള്ളും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജയചന്ദ്രൻ, അരുന്ധതി ഗൗരീശങ്കരം
5 മണിക്കുയിലേ എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ വാൽക്കണ്ണാടി
6 മണിക്കുയിലേ (F) എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ വാൽക്കണ്ണാടി
7 സുന്ദരനോ സൂരിയനോ രാജീവ് ആലുങ്കൽ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ കനകസിംഹാസനം
8 സുന്ദരനോ സൂരിയനോ (D) രാജീവ് ആലുങ്കൽ എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത മോഹൻ കനകസിംഹാസനം

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം രാഗങ്ങൾ
1 ആദിയില്‍ മത്സ്യമായി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ബൗളി, നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി, ഷണ്മുഖപ്രിയ, കേദാരഗൗള, സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം, ശഹാന, വരാളി, കാംബോജി, പുന്നാഗവരാളി, ആനന്ദഭൈരവി
2 ആദിയുഷസ്സില്‍ ഉണർന്നൊരു മന്ത്രം ഭരണിക്കാവ് ശിവകുമാർ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ് മനുഷ്യൻ ബൗളി, കല്യാണി, കാപി, രഞ്ജിനി, അഠാണ, ബേഗഡ, ദർബാരികാനഡ, പുന്നാഗവരാളി, മുഖാരി, സരസ്വതി, ഹംസാനന്ദി, കമാസ്
3 ആയിരം ഫണമെഴും പി ഭാസ്ക്കരൻ കെ രാഘവൻ കെ ജെ യേശുദാസ് കണ്ണപ്പനുണ്ണി കല്യാണി, നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി, ആഭേരി, പുന്നാഗവരാളി
4 എന്തു ചെയ്യേണ്ടൂ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി തുറുപ്പുഗുലാൻ പുന്നാഗവരാളി, യദുകുലകാംബോജി, ശങ്കരാഭരണം
5 മഴയെല്ലാം പോയല്ലോ അഭയദേവ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി ലീല സ്നേഹസീമ ആനന്ദഭൈരവി, പുന്നാഗവരാളി