പുന്നാഗവരാളി

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ആയിരം തലയുള്ള ബിച്ചു തിരുമല കെ ജെ ജോയ് പി ജയചന്ദ്രൻ, വാണി ജയറാം, ബി വസന്ത, ഗണേഷ് സർപ്പം
2 തെക്കുംകൂറടിയാത്തി വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ ബി വസന്ത അശ്വമേധം
3 പാൽക്കടലിൽ പള്ളി കൊള്ളും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ, അരുന്ധതി എം ജയചന്ദ്രൻ, അരുന്ധതി ഗൗരീശങ്കരം
4 മണിക്കുയിലേ എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സുജാത മോഹൻ വാൽക്കണ്ണാടി
5 മണിക്കുയിലേ (F) എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ വാൽക്കണ്ണാടി
6 സുന്ദരനോ സൂരിയനോ രാജീവ് ആലുങ്കൽ എം ജയചന്ദ്രൻ സുജാത മോഹൻ കനകസിംഹാസനം
7 സുന്ദരനോ സൂരിയനോ (D) രാജീവ് ആലുങ്കൽ എം ജയചന്ദ്രൻ എം ജയചന്ദ്രൻ, സുജാത മോഹൻ കനകസിംഹാസനം

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ