ബേഗഡ

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആരാമത്തിലെ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി
2 അമ്മയ്ക്കുമച്ഛനും കാരാഗൃഹം വയലാർ രാമവർമ്മ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി പി സുശീല ഇന്റർവ്യൂ
3 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (F) പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി സ്ത്രീ
4 ഇന്നലെ നീയൊരു സുന്ദര (M) പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ് സ്ത്രീ
5 കലയുടെ ദേവി ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി എസ് ജാനകി, അമ്പിളി ഉദയം
6 തപസ്സിരുന്നൂ ദേവൻ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് കുമാരസംഭവം
7 താരാംബരം പൂക്കും ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എം ജി ശ്രീകുമാർ കിന്നരിപ്പുഴയോരം
8 ദേവകന്യക സൂര്യതംബുരു - M ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ ജെ യേശുദാസ് ഈ പുഴയും കടന്ന്
9 ദേവകന്യക സൂര്യതം‌ബുരു (പെൺ) ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര ഈ പുഴയും കടന്ന്
10 പൂനിലാവേ വാ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ എസ് ജാനകി പത്മരാഗം
11 മയങ്ങി പോയി (M) കൈതപ്രം എം ജയചന്ദ്രൻ കെ കെ നിഷാദ് നോട്ടം
12 മയങ്ങിപ്പോയി ഞാൻ (F) കൈതപ്രം എം ജയചന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര നോട്ടം
13 മാനത്തു നിന്നൊരു നക്ഷത്രം ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി എം കെ അർജ്ജുനൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, എസ് ജാനകി അന്വേഷണം
14 ശ്രീലലോലയാം ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി ജോൺസൺ കെ എസ് ചിത്ര ഈ പുഴയും കടന്ന്
15 സ്വർഗ്ഗസങ്കല്പത്തിൻ മുല്ലനേഴി ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല വെള്ളം

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ