ബഹുധാരി

ഈ രാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഗാനങ്ങൾ

തലക്കെട്ട് ഗാനരചയിതാവു് സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 മനസ്വിനി മനസ്വിനി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് തോരണം