സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 അമ്മേ അമ്മേ കണ്ണീർത്തെയ്യം എസ് രമേശൻ നായർ എം ജയചന്ദ്രൻ മധു ബാലകൃഷ്ണൻ വാൽക്കണ്ണാടി
2 എന്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പ്രണയ കഥയിലെ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് എം ബി ശ്രീനിവാസൻ കെ ജെ യേശുദാസ്, സെൽമ ജോർജ് ഉൾക്കടൽ
3 താരുണ്യമോഹം പൂക്കും കാലം മങ്കൊമ്പ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇളയരാജ കെ ജെ യേശുദാസ് പനിനീർപ്പൂക്കൾ
4 ദേവരാഗദൂതികേ വസന്ത ചന്ദ്രികേ കൈതപ്രം രവീന്ദ്രൻ കെ എസ് ചിത്ര, അരുന്ധതി കാക്കയ്ക്കും പൂച്ചയ്ക്കും കല്യാണം
5 മഴമണിമുകിലെ വയലാർ ശരത്ചന്ദ്രവർമ്മ അലക്സ് പോൾ വിധു പ്രതാപ്, റിമി ടോമി കങ്കാരു
6 സാമഗാനലയഭാവം കെ ജയകുമാർ ബോംബെ രവി മനോജ് കൃഷ്ണൻ കളിവാക്ക്
7 സ്വരസാഗരമേ സംഗീതമേ വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ വിശറിക്കു കാറ്റു വേണ്ട

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം രാഗങ്ങൾ
1 ആദിയില്‍ മത്സ്യമായി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ് ശ്രീ ഗുരുവായൂരപ്പൻ ബൗളി, നാട്ടക്കുറിഞ്ഞി, ഷണ്മുഖപ്രിയ, കേദാരഗൗള, സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം, ശഹാന, വരാളി, കാംബോജി, പുന്നാഗവരാളി, ആനന്ദഭൈരവി
2 കനകസിംഹാസനത്തിൽ പി ഭാസ്ക്കരൻ വി ദക്ഷിണാമൂർത്തി കെ ജെ യേശുദാസ്, പി ജയചന്ദ്രൻ അരക്കള്ളൻ മുക്കാൽ കള്ളൻ കാംബോജി, ഷണ്മുഖപ്രിയ, ഹിന്ദോളം, സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം
3 കാലമൊരജ്ഞാത കാമുകൻ ശ്രീകുമാരൻ തമ്പി ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് കാലചക്രം സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം, മോഹനം
4 നാദബ്രഹ്മത്തിൻ സാഗരം നീന്തിവരും പി ഭാസ്ക്കരൻ ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് കാട്ടുകുരങ്ങ് കല്യാണി, ശുദ്ധധന്യാസി, ബഹുധാരി, കാനഡ, സിംഹേന്ദ്രമധ്യമം