കമാസ്

Kamas

28 harikAmbhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

ഈ രാഗത്തിൽ ഉള്ള ഗാനങ്ങൾ

ഗാനം രചന സംഗീതം ആലാപനം ചിത്രം/ആൽബം
1 ഉദയഗിരി ചുവന്നു വയലാർ രാമവർമ്മ ജി ദേവരാജൻ പി സുശീല അശ്വമേധം
2 കിസലയശയനതലേ പരമ്പരാഗതം ജി ദേവരാജൻ സി എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന്
3 കുസുമവദന മോഹസുന്ദരാ ഗിരീഷ് പുത്തഞ്ചേരി എം ജയചന്ദ്രൻ കാവാലം ശ്രീകുമാർ, സരസ്വതി ശങ്കർ, ചിത്ര അയ്യർ മധുചന്ദ്രലേഖ
4 ബ്രോചേവാരെവരുരാ മൈസൂർ വാസുദേവാചാരി എസ് പി ബാലസുബ്രമണ്യം , വാണി ജയറാം ശങ്കരാഭരണം
5 മന്ദാകിനീ ഗാനമന്ദാകിനീ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ കെ ജെ യേശുദാസ് സർവ്വേക്കല്ല്
6 മായാനടനവിഹാരിണീ ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് ജി ദേവരാജൻ പി ലീല, രാധാ ജയലക്ഷ്മി കുമാരസംഭവം
7 മാലിനീ മധുഭാഷിണി ബിന്ദു ബി പണിക്കർ ബിനു എം പണിക്കർ ശ്രീവത്സൻ ജെ മേനോൻ വിസ്മയ (ആൽബം)

ഈ രാഗം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രാഗമാലിക ഗാനങ്ങൾ