ഉത്സവപ്പിറ്റേന്ന്

Released
Ulsavappitennu (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

പഴയ പ്രതാപമെല്ലാം നശിച്ച്, ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൂമുല്ല കോവിലകത്തിൻ്റെ ഭരണം രവി എന്ന ഏട്ടൻ തമ്പുരാൻ്റെ കയ്യിലാണ്. രവിയുടെ പിടിപ്പുകേടും സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കമില്ലായ്മയും മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുടുംബത്തിനുണ്ടാകുന്നു. അയാളുടെ സഹോദരനും ശുദ്ധഗതിക്കാരനുമായ അനിയൻ തമ്പുരാന്റെ വിവാഹം ആ കുടുബത്തിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. രവിയുടെ അകാലമരണ ശേഷം അനിയൻ തമ്പുരാന് കുടുംബത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നതും അതേത്തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇതിവൃത്തം.

തിരക്കഥ: 
സംഭാഷണം: 
സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 23 December, 1988

ulsavappittenn poster