ധീം തരികിട തോം

Released
Dheem Tharikida Thom (Malayalam Movie)
കഥാസന്ദർഭം: 

ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ(മണിയൻപിള്ള രാജു) എന്ന സുബ്രുവിനെ 21-ആം വയസ്സിൽ ബ്രഹ്മചര്യം നോല്പിച്ച് അമ്പലത്തിൽ ശാന്തിക്കാരൻ ആക്കികൊള്ളാം എന്നു നേർന്നിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ പാട്ടി. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഒരിക്കൽ സുബ്രു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പിള്ളയുടെ(നെടുമുടി വേണു) ബാലെ ട്രൂപ്പിലെ രോഹിണിയെ(ലിസി) കണ്ടുമുട്ടി. ആദ്യദർശനതിൽ തന്നെ സുബ്രു രോഹിണിയുമായി അനുരാഗബദ്ധനായി. തുടർന്ന് ട്രൂപ്പിൽ കയറിപ്പറ്റാനും രോഹിണിയുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കാനുമുള്ള പെടാപാടിലായി സുബ്രു.

 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
സർട്ടിഫിക്കറ്റ്: 
Runtime: 
139മിനിട്ടുകൾ
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 18 July, 1986