ആറ്റുവഞ്ചി ഉലഞ്ഞപ്പോൾ

Released
Aatuvanchi Ulanjappol
കഥാസന്ദർഭം: 

ബിരുദധാരിയും ശാലീന സുന്ദരിയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടി. ഒരിറ്റു സ്നേഹം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അവളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മൂന്ന് പുരുഷന്മാർ. ഒരാൾ അവളുടെ കാമുകൻ.  വിവാഹം വരെ എത്തിനിൽക്കുന്ന അവരുടെ പ്രണയം തകരുന്നത് അവളുടെ അച്ഛൻ വരുത്തിവെച്ച പേരുദോഷം കാരണമാണ്.  രണ്ടാമൻ അവളുടെ മുറച്ചെറുക്കൻ.  സ്നേഹത്തോടെയുള്ള അവന്റെ സമീപനത്തിൽ അവനുമായുള്ള വിവാഹം സ്വപ്നം കാണുന്ന അവൾക്ക് ഇടിത്തീയായി വരുന്നത് അവന്റെ വാക്കുകളാണ് - അവൻ അവളെക്കണ്ടത് ശാരീരിക സുഖം തേടിവരുന്ന പെണ്ണായി മാത്രമാണ്.  മൂന്നാമൻ, അവൾ വിവാഹം കഴിക്കുന്ന മദ്ധ്യവയസ്കനായ പുരുഷൻ.  ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു പ്രാവശ്യം തോറ്റ അവൾ, ഈ വിവാഹത്തിലൂടെ വിജയിക്കുന്നുവോ?  അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് പോലായിരുന്നുവോ ആ വിവാഹ ജീവിതം?

 

സംവിധാനം: 
നിർമ്മാണം: 
റിലീസ് തിയ്യതി: 
Friday, 15 June, 1984

attuvanchi ulanjappol poster