ശ്രീ വിശാഖ് യൂണിറ്റ് തിരുവനന്തപുരം

Sree Vishakh Unit Thiruvananthapuram

Camera Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
സാഫല്യം ജി എസ് വിജയൻ 1999

Outdoor Unit

തലക്കെട്ട് സംവിധാനം വര്‍ഷം
ബൽ‌റാം Vs താരാദാസ് ഐ വി ശശി 2006
നേരറിയാൻ സി ബി ഐ കെ മധു 2005
സേതുരാമയ്യർ സി ബി ഐ കെ മധു 2004
മാമ്പഴക്കാലം ജോഷി 2004
മയിലാട്ടം വി എം വിനു 2004
കിളിച്ചുണ്ടൻ മാമ്പഴം പ്രിയദർശൻ 2003
കുസൃതി പി അനിൽ, ബാബു നാരായണൻ 2003
മിസ്റ്റർ ബ്രഹ്മചാരി തുളസീദാസ് 2003
ചതുരംഗം കെ മധു 2002
വൺ‌മാൻ ഷോ ഷാഫി 2001
രാവണപ്രഭു രഞ്ജിത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ 2001
സത്യമേവ ജയതേ വിജി തമ്പി 2001
തെങ്കാശിപ്പട്ടണം റാഫി - മെക്കാർട്ടിൻ 2000
നരസിംഹം ഷാജി കൈലാസ് 2000
എഫ്. ഐ. ആർ. ഷാജി കൈലാസ് 1999
കന്മദം എ കെ ലോഹിതദാസ് 1998
മലബാറിൽ നിന്നൊരു മണിമാരൻ പപ്പൻ 1998
ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് രാജസേനൻ 1998
പഞ്ചാബി ഹൗസ് റാഫി - മെക്കാർട്ടിൻ 1998
കഥാനായകൻ രാജസേനൻ 1997